NORSPIS - et nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser

Fra 24 oktober 2022 blir alle pasienter som behandles på RASP spurt om å delta i NorSpis. Vi startet opp 1 februar 2017 hvor vi ventet med å inkludere flerfamilieterapi. NORSPIS er et nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser.

NorSpis var det første nasjonale register innen mental helse som ble godkjent som et nasjonalt register.
Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser - NorSpis - Nordlandssykehuset

Dette betyr at det er samme data som samles inn på alle behandlingsenheter som utreder og behandler pasienter i spesialisthelsetjenesten med spiseforstyrrelser i Norge. Registeret har også åpnet opp for avtalespesialister og private behandlingsenheter.

Pasientene som samtykker til å delta i NORSPIS vil besvare spørsmål ved start og avslutning av behandlingen på RASP. For pasienter behandlet på RASP inngår spørsmålene i NORSPIS i ordinære lokale kvalitetsregister ved oppstart og avslutning av behandlingen.

Dataene som blir samlet inn i dag blir samlet inn elektronisk via CheckWare og fremdeles er noe på papir. Planlegges at alt skal samles inn elektronisk når alle kartlegginger/spørreskjema er klart i CheckWare. Pasientene som er med i NORSPIS vil et år etter avsluttet behandling på RASP bli direkte kontaktet av NORSPIS for å svare på noen spørsmål (RASP blir ikke involvert i denne datainnsamlingen).

Vennligst ta kontakt med NORSPIS ansvarlig Cecilie Siegwarth på mail:
cecsie@ous-hf.no ved spørsmål                                                                                                                 

Sist oppdatert 10.04.2024