Fagkurs

Kropp & Selvfølelse - informasjon om neste kull

Her er informasjon om neste kull Kropp & Selvfølelse, som starter i januar 2025.

Tid og sted

Når

Informasjon om dato/tid/sted vil komme ved utlysning

Kropp & Selvfølelse utlyses 1 gang pr år, og etter omleggingen i 2023, vil dette være ca november, men oppstart i januar.

Mer infomasjon vil da komme her når tiden er inne. 

Kropp & Selvfølelse går over 1 semester.

Neste kull er planlagt til oppstart i januar 2025. Mer informasjon vil derfor komme når det nærmer seg oppstart.