Fagkurs

FBT for behandlere, generelt

Info om nye kull

Tid og sted

Når

Dato, tid og sted vil komme med utlysningen

Det vil komme en utlysning på nytt kull FBT for behandlere i månedsskiftet april/mai på denne siden.

Planlagt oppstart er september . Videreutdanningen går over 2 semestere.

Hvis du ønsker å få beskjed når det utlyses, send en mail til eliaha@ous-hf.no

Mer informasjon vil komme.