Fagkurs

FBT for behandlere - kull 7 - 2024/2025

Nytt kull FBT for behandlere har oppstart i September 2024. FBT for behandlere er et tverrfaglig videreutdanningsprogram i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge. Formålet er å lære opp behandlere i BUP i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser hos barn og unge og deres familier. NB! SØKNADSFRIST ER NÅ UTE!

10.
september
2024
 1. 10. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 10. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

NB! SØKNADSFRIST ER NÅ UTE!

Hvor

All undervisning og veiledning vil i hovedsak foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt.

Påmelding

Frist for påmelding: 16. jun. 2024, 23:00

Bakgrunn:

I de nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser som ble utgitt i april 2017, får familiebasert behandling (FBT) en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser at FBT er den mest virksomme behandlingen for barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten får systematisk opplæring i denne metoden.

Gjennom å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram i familieterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, ønsker vi å bidra til at det bygges opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten som gir pasienter og familier i vår region tilgang til denne behandlingen.

Målgruppe:

Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. 

Vi tar opp 4 veiledningsgrupper med ca. 7-8 deltagere i hver, Totalt antall deltagere på kullet er 24-32 deltagere. Minimum antall deltagere vil være 24 for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet.

Beskrivelse av videreutdanningsprogrammet:

Høst 2024:

Uke 37   10. og 11. september 2024
To dagers oppstartsseminar/workshop med forelesning, rollespill og diskusjoner. Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 1.

Uke 419. og 10. oktober 2024
Todagerssamling: en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag. Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 2.

Uke 48: 26. og 27.november 2024
Todagerssamling: en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag. Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 3. Tilpasning til vår kontekst.

Vår 2025:

Datoer avtales videre i veiledningsgruppene –fordelingen er:

Januar:   1 veiledningsdag

Februar: 1 veiledningsdag

Mars:     1 veiledningsdag

Alle dager gjennomføres fra kl. 09.00-15.00 inkl. en enkel lunsj

 • Totalt antall timer forelesning: 4 dager x 6 timer 24 timer.
 • Totalt antall veiledningstimer: 5 dager x 6 timer - 30 timer.

Vi anbefaler ved utlysning at minst to behandlere fra hver BUP starter sammen.

Det er krav forbundet til oppmøte for å få kurset godkjent som fullført med kursbevis.

NB! Vennligst merk at digital deltagelse på kursdager dessverre ikke er mulig, da kursopplegget omfatter blant annet gruppearbeid og øvelser. 

Veiledere/forelesere:

 • Anne Lise Kvakland: klinisk spesialist i sykepleie og familieterapeut, RASP
 • Jeanette Skjønhaug, psykiatrisk sykepleier og familieterapeut, RASP
 • Kirsten Djupesland, Seksjonsoverlege, familieterapeut, RASP
 • Jan-Vegard Nilsen, psykologspesialist, familieterapeut RASP

Kostnad:

Pris per deltaker: NOK 4900,00. Dette inkluderer lunsj, kaffe/te. Utgifter til anbefalt litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne. 

 Litteratur: 

 • Lock, J., Le Grange, D. (2012). Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A Family-Based Approach. 2nd edition. New York: Guilford Press.
 • Lock, J., Le Grange, D.(2009) Treating Bulimia in Adolescents- A Family Based Approach
 • Ganci, M, (2020): Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser hos barn og ungdom. En håndbok for foreldre. Oslo: Fagbokforlaget.
 • Mogstad, Kari Løvendahl, Selma Løvendahl Mogstad Leraand (2022) Vår vei ut. Cappelen Damm.

Helsedirektoratets retningslinjer: Psykoterapi for barn og unge med spiseforstyrrelser - Helsedirektoratet

Pasientforløp: Spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år - Helsedirektoratet

Maudsleys manual (husk å google etter nyeste utgave): Maudsley-Service-Manual-for-Child-and-Adolescent-Eating-Disorders-July-2016 (3).pdf

Maudsleys manual (husk å google etter nyeste utgave):  Maudsley-Service-Manual-for-Child-and-Adolescent-Eating-Disorders-July-2016 (3).pdf

Godkjenning: 
Det vil søkes om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening.

Merk: Deltagere som går på dette kullet vil gis fortrinn til plasser på en egen Maudsley dag/workshop som arrangeres våren 2025 med representanter fra Maudsley Hospital i London. Se egen utlysning som vil komme her våren 2025 med påmelding og informasjon. Denne dagen er ikke en del av de obligatoriske dagene i FBT utdanningen, men som et frittstående tillegg og det krever derfor egen påmelding for de som ønsker delta på dette.

Kontakt

  Elisabeth Haakafoss

  Kurssekretær

  eliaha@ous-hf.no 41571052

  Alle generelle henvendelser vedrørende påmelding til videreutdanningsprogrammet rettes til Elisabeth Haakafoss.

  Spørsmål om faglig innhold og organisering kan rettes til Heidi Langbakk Skille, email uxskhe@ous-hf.no