Fagkurs

CBT-E for behandlere, kull 5

CBT-E for behandlere kull 5 er nå åpnet for søknader! Et etterutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser. Videreutdanningen går over 1 semester.

29.
august
2024
  1. 29. aug. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 29. aug. 2024, 09:00 - 15:00

Hvor

Oppmøtested vil komme

Påmelding

Frist for påmelding: 01. jun. 2024, 23:00
Søknadsskjema til kull 5, CBT-E for behandlere

CBT-E for behandlere - et etterutdaningsprogram i kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser

Målgruppe: 
Individualterapeuter/behandlere tilknyttet DPS i Helse Sør-Øst som har selvstendig behandlingsansvar, dvs. leger, psykologer og andre. 

Vi tar inn inntil tre veiledningsgrupper med 8 deltagere i hver, totalt 24 deltagere. Vi krever minimum 16 deltagere for å starte. 

Varighet: 
Etterutdanningen vil gå intensivt over ca. 1/2 år (1 semester). Tilbudet vil bestå av en kombinasjon av veiledning og forelesninger, og vil i tilnærmingen være praksisnært. Deltagere må forplikte seg til å ha pasienter med spiseforstyrrelser og ta opp terapitimer på video til framvisning i veiledningsgruppe. 

Omfang: 
Alle samlinger og veiledninger er fra kl. 09.00 – 15.00

  • Det er til sammen 4 hele dager med fellessamlinger. 
  • Det er 4 hele dager med veiledning
  • Totalt er det 8 dager med samlinger og veiledninger.

Samlinger:

  • To dagers oppstartsseminar på RASP: 29 og 30 08.2024
  • 1 oppfølgings-seminardag med både teori og praktiske øvelser : 19.09.2024
  • En dag med gjesteforeleser: Riccardo Dalle Grave M.D. fra Villa Garda i Italia (dette foredraget er på engelsk) : 02.10.2024 

Veiledninger:

  • Datoer på veiledninger er som følger: 20.09.24, 25.10.24, 27.11.24 og 13.12.24

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver DPS starter sammen. 

Undervisning:

Henriette Holth Silva; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder. 
Agnete Vold; psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder.

Veiledning:

Henriette Holth Silva: psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder. 
Agnete Vold: psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder.
Lotte Rustad Hansen: psykologspesialist, kognitiv terapeut og veileder.
Iselin Advocaat Kraft: Psykiatrisk sykepleier, kognitiv terapeut og veileder.


Kostnad: 
Pris per deltaker kr. 5000,00
Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser, samt to lærebøker. 
Utgifter til annen litteratur utover dette dekkes ikke av kurspris.

Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne.

Søknad til etterutdanningsprogrammet: Se søknadsfrist.
NB! Kun søknader via det elektronisk skjema.  

Merk: 
Merk at det er krav i fht oppmøte for å få godkjent kurs og få kursbevis. Du bør derfor sjekke at du kan møte opp på alle datoene før du søker, ifht ferier mv.  

Digital deltagelse er dessverre ikke mulig.