- Åpenhet om psykiske lidelser - NRK-Helene sjekker inn

Tirsdag 22. november 2016 viste NRK en dokumentar der programleder Helene Sandvig sjekket inn på Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP).

​Programmet var en del av dokumentarserien «Helene sjekker inn», som ble vist på NRK høsten 2016, der Helene Sandvig bodde på ulike institusjoner for å finne ut mer om hvordan det er å bo og jobbe der. Her møtte hun mennesker som av ulike årsaker hadde havnet under andres tilsyn og omsorg. Sandvig har i andre episoder blant annet sjekket inn på asylmottak, sykehjem og i fengsel.

22.November 2016 viste nrk resultatet av hennes besøk på RASP.
Se programmet her!

Selve innspillingen ble gjort i løpet av fem dager i januar 2016. Helene følger hverdagen til noen av pasientene innlagt på RASP, og prøver å forstå hvordan man behandler pasienter med spiseforstyrrelser og hvorfor det er så vanskelig å bli frisk.

En kvinne som sitter ved siden av en kvinne på en seng

En av pasientene Helene møter på RASP er Maren. Foto: NRK

Godt samarbeid

Ruth Lindefjeld, enhetsleder og psykologspesialist ved RASP, døgnbehandlingsenhet, voksne har sammen med Stella Kyed Johnsen, fra stab kommunikasjon, hatt tett kontakt og samarbeid med NRK i prosessen.

– Forut for NRKs besøk på RASP hadde ledelsen og jeg samtaler om muligheten av å gi omverdenen større innsyn i psykiatrien. Vi ønsket å vise at det er hjelp å få, og vi ønsket å ufarliggjøre det å be om hjelp. Slik håper vi at flere med spiseforstyrrelser faktisk får den hjelpen de behøver. Ikke minst ønsket vi å få frem at den offentlige helsetjenesten tilbyr god behandling, også på dette feltet, sier Johnsen.

– Da jeg ble spurt om å stille opp var det viktig for meg å kunne gi en bedre forståelse om hva en spiseforstyrrelse er, og hvordan det er å leve med og få hjelp ved en spiseforstyrrelse. Det å ha en spiseforstyrrelse handler ikke om å være tynn. Det å ta kontroll over matinntaket er en måte å regulere vonde følelser på, forklarer Lindefjeld.

To kvinner som tar en selfie

 Ruth Lindefjeld og Stella Kyed Johnsen

Ønsker å bryte ned stigma

– Vi håper at åpenhet om behandlingstilbud i psykiatrien bidrar til å bryte ned noen stigma knyttet til spiseforstyrrelser. Vi ønsket en realistisk fremstilling som gir god folkeopplysning og, ikke minst, håp. Vi håper flere pasienter og pårørende blir motivert til å tørre å be om hjelp og komme i kontakt med helsevesenet, sier de to.

Omfattende og lang prosess

Prosessen fra NRKs første henvendelse til det endelige resultatet har vært omfattende og lang. Lindefjeld informerte først de ansatte, som var positive til å delta. En rekke pasienter meldte sin interesse, men gjennom en prosess og i dialog med pasientene fant de i fellesskap ut hvem som var aktuelle til å bidra i programmet. 

– Å filme innen psykiatrien er utfordrende, og det er svært viktig at de som deltar er klarert av de behandlerne som kjenner dem. Dette er gjort. Fagpersoner har snakket med pasientene som selv ønsker å vise hvordan det er å leve med og få hjelp for spiseforstyrrelser, forteller Lindefjeld.

– Pasientene har signert samtykker på at de ønsker å være med og at de kan trekke seg etter å ha sett gjennom programmet. De har sett gjennom opptakene etter at de er utskrevet, og er selv fornøyde med det som blir vist. I tillegg har fagfolk, ledere, medvirkende og representanter fra kommunikasjonsstaben sett gjennom opptakene og kommet med tilbakemeldinger til NRK. En av pasientene som var med i opptakene fra starten av, trakk seg, og er derfor ikke med i programmet, forklarer Johnsen.
Pasientene har i tillegg skrevet under på at programmet også vil være tilgjengelig på internett.

Godt fornøyd med det endelige resultatet

–Jeg er veldig fornøyd med programmet. Som enhetsleder er jeg stolt av mine ansatte og den fantastiske jobben de gjør. Dette er en jobb som til tider kan være tøff å stå i. I tillegg har jeg stor respekt for pasientene som stilte opp.  Gjennom tilbakemeldinger har jeg fått høre at det ga pasientene en mestringsfølelse at de kunne bidra, sier Lindefjeld.

– Dette programmet gir en nær og realistisk fremstilling og skildrer stemninger slik de faktisk er, ifølge de som jobber her. Det blir ikke lagt skjul på de tøffe sidene ved det å motta behandling. Samtidig vises også små hverdagslige seire, og at det er håp. Det fremkommer på en god måte at norsk offentlig helsetjeneste tilbyr god hjelp til personer som har en spiseforstyrrelse, avslutter Johnsen.

Til orientering begynner ingen pasienter rett i behandling ved RASP. Denne enheten er opprettet for de aller sykeste pasientene med diagnosen spiseforstyrrelse fra hele Sørøst-Norge. Pasienter som lider av spiseforstyrrelser må kontakte sin fastlege for å få henvisning til videre behandling på sykehusnivå.

Sist oppdatert 10.04.2024