INFORMASJONS- OG SAMARBEIDSMØTE FOR BARNEVERNTJENESTEN

for ansatte ved barneverntjenestene i regionen

Passert
15.
april
2024
  1. 15. apr. 2024, 10:00 - 11:30

Tid og sted

Når

  1. 15. apr. 2024, 10:00 - 11:30

Arrangør

Spesialpoliklinisk enhet. Påmelding gjøres ved å sende e-post til post.spe@ous-hf.no.

Hvor

Gaustad sykehus
Sognsvannsveien 21
Bygg 7, Biblioteket 2. etg
0372 Oslo
Dersom ingen fra arbeidsstedet har mulighet til å møte fysisk, send oss en e-post med forespørsel om digital deltakelse.

Påmelding

Frist for påmelding: 10. apr. 2024

Spesialpoliklinisk enhet har tre seksuallovbruddforebyggende behandlingstilbud ved vår poliklinikk:

  • Det finnes hjelp - En digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud for voksne som har seksuell interesse for barn eller opplever å stå i fare for å begå overgrep mot barn. Les mer på nettsiden Detfinneshjelp.no
  • Ny kurs – Et behandlingstilbud til voksne som er domfelt for seksuallovbrudd mot barn eller voksne og opplever risiko for gjentakelse. Se vedlagt infoskriv.
  • BASIS – Et behandlingstilbud for innsatte personer som er vurdert med forhøyet tilbakefallsrisiko til seksuallovbrudd. Henvises fra BASIS-fengsler etter egne rutiner.

Ressursfokus og økt livskvalitet hos individet står sentralt ved alle tilbudene. Målsettingen er forebygging av seksuelle overgrep og et tryggere samfunn for alle.

Informasjonsmøte

Vi inviterer nå til et møte der vi informerer om disse tilbudene, med hovedvekt på Det finnes hjelp og Ny kurs. Vi ønsker med dette å gjøre behandlingstilbudene kjent og opplyse om henvisningsrutiner. Vi setter av tid til spørsmål og drøftinger om våre tilbud og samarbeidet oss imellom.

Målgruppe: Ansatte ved barneverntjenestene i regionen.  

 

Det blir servert kaffe og te.

Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf 22 92 35 10.