INFORMASJONSMØTE OM VÅRE BEHANDLINGSTILBUD

for helsepersonell og andre som kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbeid

5.
juni
2024
  1. 05. jun. 2024, 10:00 - 11:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 05. jun. 2024, 10:00 - 11:30

Arrangør

Spesialpoliklinisk enhet. Påmelding gjøres ved å sende e-post til post.spe@ous-hf.no.

Hvor

Gaustad sykehus
Sognsvannsveien 21
Bygg 7, Biblioteket 2. etg
0372 Oslo
Dersom ingen fra arbeidsstedet har mulighet til å møte fysisk, send oss en e-post med forespørsel om digital deltakelse.

Påmelding

Frist for påmelding: 31. mai 2024
Trykk her

Informasjonsmøte

Vi inviterer til et møte der vi informerer om våre behandlingstilbud (se mer info under), med hovedvekt på Det finnes hjelp og Ny kurs. Det blir rom for drøfting og spørsmål.

Målgruppe: Helsepersonell og andre som kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbeid

Det blir servert kaffe og te.

Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf 22 92 35 10.

 

Om oss 

Spesialpoliklinisk enhet har tre seksuallovbruddforebyggende behandlingstilbud ved vår poliklinikk:

  • Det finnes hjelp - En digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud for voksne som har seksuell interesse for barn eller opplever å stå i fare for å begå overgrep mot barn. Les mer på nettsiden Detfinneshjelp.no
  • Ny kurs – Et behandlingstilbud til voksne som er domfelt for seksuallovbrudd mot barn eller voksne og opplever risiko for gjentakelse. Se vedlagt infoskriv.
  • BASIS – Et behandlingstilbud for innsatte personer som er vurdert med forhøyet tilbakefallsrisiko til seksuallovbrudd. Henvises fra BASIS-fengsler etter egne rutiner.

Ressursfokus og økt livskvalitet hos individet står sentralt ved alle tilbudene. Målsettingen er forebygging av seksuelle overgrep og et tryggere samfunn for alle.