Veiledning

Vi tilbyr veiledning i justissektoren, og hos andre samarbeidspartnere ved forespørsel.

En gruppe kvinner som sitter og snakker

Foto: iStock

Siden er under arbeid.

 

Veiledning for Kriminalomsorgen

Regionalt kompetansesentret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri tilby veiledning i fengsler og forvaringsanstalter i helseregionen. 

Veiledningene er rettet inn mot forståelse av innsatte med psykiske lidelser, særlig fokus på psykose og personlighetsforstyrrelse, og forståelse av innsatte knyttet til vold og aggresjonsproblematikk.

Viktige mål og hensikt med veiledningen er å

  • gjøre ansatte i bedre stand til å møte ovennevnte utfordringer, øke sin kompetanse og derigjennom kvalitet på samhandling med innsatte.
  • legge til rette for bedre samarbeid mellom ansatte og skape en mer enhetlig forståelse av utfordringer man står i.
  • redusere sannsynligheten for konflikt i ansattgruppen og for individuell utbrenthet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Gunnar Eidhammer.

Fagutviklingssykepleier Gunnar Eidhammer
gunnar.eidhammer@ous-hf.no og geidhammer@gmail.com

Sist oppdatert 25.10.2023