Statusrapport for norsk sikkerhetspsykiatri

Den første statusrapporten for sikkerhetspsykiatri i Norge ble publisert i 2005, på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedirektoratet. Oppdraget ble gjentatt i 2008, 2015 og i 2019. Rapportene har vært sentrale kilder for helseplanlegging ved å presentere oppdaterte data om kapasitet, organisering, pasientgruppen og rammebetingelser for norsk sikkerhetspsykiatri.

Statusrapport 2005 (PDF)

Statusrapport 2008 (PDF)

Statusrapport 2015 (PDF)

Statusrapport 2019 (PDF)

 

Statusrapport 2023

I mai 2023 mottok kompetansesenteret et nytt oppdrag fra Helsedirektoratet, og har startet arbeidet med en ny statusrapport for 2023. Datainnsamlingen gjennomføres i perioden januar- mars 2024. Statusrapporten ferdigstilles og publiseres juni 2024.

 

Arbeidsgruppen består av 

  • Stine Kilden (leder)
  • Gunnar Eidhammer
  • Kjersti Narud
  • Øyvind Holst
Sist oppdatert 04.01.2024