Vurdering av nevropsykologiske funksjonsvansker i rettspsykiatriske erklæringer

Dette forskningsprosjektet skal vurdere hvorvidt diagnoser samt nevropsykologiske funksjonsvansker i form av problemer med eksekutive funksjoner, problemløsning, planlegging og abstrakt tenkning samt våkenhet, oppmerksomhet og aktivering er en del av de sakkyndiges vurderinger av observander i alvorlige voldssaker.

Vi vil så undersøke om, og hvordan, de sakkyndige vurderer nevropsykologiske funksjonsvansker relevante for den rettspsykiatriske vurderingen, og om hva vurderingen av slike vansker betyr for konklusjonene til de sakkyndige angående fremtidig prognose og voldsrisiko for observandene.

Forskningstudien har et retrospektivt deskriptivt design.

 • Vil du komme i kontakt med oss?

  Prosjektleder
  Overlege dr.med./Førsteamanuensis SIFER Sør-Øst/UiO
  Kjersti Narud 
  kjersti.narud@ous.no

  Psykologspesialist i nevropsykologi og habilitering SIFER Midt-Norge
  Tale Gjertine Bjørgen 
  tale.gjertine.bjorgen@stolav.no

  Professor dr.med NTNU
  Solveig Klæbo Reitan 

  Professor dr.ing. NTN
  Stian Lydersen

  PhD scient., Førsteamanuensis SIFER Midt-NOrge/NTNU
  Erik Søndenaa 
  erik.sondenaa@stolav.no

  Professor emerita, spesialist i nevropsykolog SiIFER Midt-Norge/NTNU
  Kirsten Rasmussen
  kirsten.rasmussen@ntnu.no

  Professor i psykiatri SIFER Sør-Øst/UiO
  Unn K.H. Haukvik 
  unn.kristin.haukvik@ous-hf.no og u.k.h.haukvik@medisin.uio.no

   

Sist oppdatert 12.01.2024