Voldsrisiko i rettspsykiatriske erklæringer

Voldsrisiko ved psykosesymptomer og emosjonelt ubehag i rettspsykiatriske erklæringer.

Hovedmålet med forskningsstudien er å identifisere og analysere rettspsykiatriske erklæringer i perioden 2009-2018 der de observerte har utøvd alvorlig vold (i hht strl §§ 272, 273, 274, 275), hvor det er rapportert og vurdert psykotiske symptom og hvorvidt det er beskrevet emosjonelt ubehag knyttet til disse.

Forskningsstudien har et retrospektivt deskriptivt design. Vi vil i første omgang:

 1. identifisere i hvilken grad norske sakkyndige beskriver til psykosesymptomer på handlingstiden og på observasjonstiden,
 2. fastsette om det foreligger beskrivelser av tilknyttet emosjonelt ubehag i de rettspsykiatriske erklæringene ved bruk av PSYRATS,
 3. kartlegge hvilke typer psykosesymptomer, og
 4. registrere type, frekvens og intensitet i det emosjonelle ubehaget. Interbedømmer samsvaret ved bruk av PSYRATS var god.
 • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

  Prosjektleder
  Overlege dr.med./Førsteamanuensis SIFER Sør-Øst/UiO
  Kjersti Narud 
  kjersti.narud@ous.no

  Overlege, spesialist i psykiatri SIFER Vest
  Maria Sigurjonsdottir
  maria.sigurjonsdottir@helse-bergen.no

  Professor i psykiatri SIFER Sør-Øst/UiO
  Unn K.H. Haukvik 
  unn.kristin.haukvik@ous-hf.no og u.k.h.haukvik@medisin.uio.no

  Professor emeritus i psykologi SIFER Sør-Øst/HiM
  Stål Bjørkly 
  stal.k.bjorkly@himolde.no

  Professor, spesialist i psykologi SIFER Vest/UiB
  Rolf Gjestad 
  rolf.gjestad@helse-bergen.no

  Professor emerita, spesialist i nevropsykolog SiIFER Midt-Norge/NTNU
  Kirsten Rasmussen
  kirsten.rasmussen@ntnu.no

  Professor dr.med NTNU
  Solveig Klæbo Reitan 

   

Sist oppdatert 12.01.2024