Vold ved alvorlige psykiske lidelser- SikkerhetsTOP

SikkerhetsTOP er et klinisk prosjekt hvor vi studerer interpersonlig vold utøvd av personer med psykoselidelser ved å kombinere sosiale, psykologiske og biologiske perspektiver

Om prosjektet

De færreste personer med psykoselidelser utøver vold og som gruppe står disse pasientene for en liten andel av den totale voldskriminaliteten i samfunnet. Likevel er det slik at det å ha en psykoselidelse øker risikoen både for å bli utsatt for vold og for selv å utøve vold, også når man tar hensyn til andre kjente risikofaktorer som rusmisbruk.(1) Dette er en tragedie både for ofre, pårørende, gjerningsperson, behandlende helsetjenester og samfunnet for øvrig. 

SikkerhetsTOP er et klinisk prosjekt hvor vi studerer vi voldelig atferd ved psykoselidelser. For å forstå et så komplekst fenomen, kombinerer vi ulike fagfelt og sosiale, psykologiske og biologiske perspektiver. Prosjektet undersøker blant annet betydningen av barndomstraumer og omsorgssvikt, rusmisbruk, psykosesymptomer, personlighetstrekk, kognitiv fungering, og immunmarkører, ofte i kombinasjon med avanserte studier av hjernefunksjon og hjerneanatomi. Studien foregår i tett samarbeid med praksisfeltet ved sikkerhetspsykiatriske avdelinger og fengsler, og med nasjonale og internasjonale eksperter innen rettspsykiatri, nevrovitenskap og klinisk psykoseforskning.

 

Organisering

SikkerhetsTOP bygger på TOP-studien ved ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF (TOP: tematisk område psykose). Prosjektet startet i 2017 ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) i samarbeid med SIFER  ved Oslo universitetssykehus, St.Olavs hospital HF i Trondheim, og Kriminalomsorgen.

Prosjektet er finansiert gjennom helseforetakene og eksterne midler fra Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, og Forskningsrådet. Seks doktorgrader og en mastergrad utgår fra prosjektet som er ledet av professor Unn K Haukvik ved UiO og Regionalt kompetansesentert for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Andre deltakere ved senteret er Christine Friestad, Jaroslav Rokicki, Anja Vaskinn og Natalia Tesli.

 

Avlagte doktorgrader

MSc Natalia Tesli (2022): “Imaging violence in psychosis: Using MRI to investigate neurobiological correlates of violence in psychotic disorders” 

 

Avlagte mastergrader

Andrea Eftang Rø (2023): “Resting State Functional Connectivity in Violent Offenders and Schizophrenia Spectrum Disorders” 

 

Referanser

 1. Whiting D, Gulati G, Geddes JR, Fazel S. Association of Schizophrenia Spectrum Disorders and Violence Perpetration in Adults and Adolescents From 15 Countries: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2022 Feb 1;79(2):120-132. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2021.3721. PMID: 34935869; PMCID: PMC8696689.

 

Publikasjoner

 1. Vaskinn A, Rokicki J., Bell C,  Fischer-Vieler T, Hjell G, Tesli N, Haukvik UK, Friestad C.  Social cognition and interpersonal violence: a comparison of persons with schizophrenia and persons convicted of violent offences. Schizophrenia Bulletin
 2. Hjell G, Rokicki J, Szabo A, Holst R, Tesli N, Bell C, Fischer-Vieler T, Werner MCF, Lunding SH, Ormerod MBEG, Johansen IT, Djurovic S, Ueland T, Andreassen OA, Melle I, Lagerberg TV, Mørch-Johnsen L, Steen NE, Haukvik UK. Impulsivity across severe mental disorders: a cross-sectional study of immune markers and psychopharmacotherapy. BMC Psychiatry. 2023 Sep 7;23(1):659. doi: 10.1186/s12888-023-05154-4. PMID: 37674162; PMCID: PMC10483855.
 3. Fischer-Vieler T, Ringen PA, Kvig E, Bell C, Hjell G, Tesli N, Rokicki J, Melle I, Andreassen OA, Friestad C, Haukvik UK. Associations between clinical insight and history of violence in psychosis patients. Schizophrenia Bulletin Open, Volume 4, Issue 1, January 2023, sgad011, https://doi.org/10.1093/schizbullopen/sgad011
 4. Bell C, Tesli N, Gurholt TP, Rokicki J, Hjell G, Fischer-Vieler T, Melle I, Agartz I, Andreassen OA, Ringen PA, Rasmussen K, Dahl H, Friestad C, Haukvik UK.  Psychopathy subdomains in violent offenders with and without a psychotic disorder. Nord J Psychiatry 2022 Oct 19;1-10. doi: 10.1080/08039488.2022.2128869.
 5. Tesli N, Bell C, Hjell G, Fischer-Vieler T, I Maximov I, Richard G, Tesli M, Melle I, Andreassen OA, Agartz I, Westlye LT, Friestad C, Haukvik UK, Rokicki J. The age of violence: Mapping brain age in psychosis and psychopathy. Neuroimage Clin. 2022 Sep 6;36:103181. doi: 10.1016/j.nicl.2022.103181. Epub ahead of print. PMID: 36088844; PMCID: PMC9474919
 6. Hjell G, Szabo A, Mørch-Johnsen L, Holst R, Tesli N, Bell C, Fischer-Vieler T, Werner MCF, Lunding SH, Ormerod MBEG, Johansen IT, Dieset I, Djurovic S, Melle I, Ueland T, Andreassen OA, Steen NE, Haukvik UK. Interleukin-18 signaling system links to agitation in severe mental disorders. Psychoneuroendocrinology. 2022 Jun;140:105721. doi: 10.1016/j.psyneuen.2022.105721. Epub 2022 Mar 12. PMID: 35301151.
 7. Bell C, Tesli N, Gurholt TP, Rokicki J, Hjell G, Fischer-Vieler T, Melle I, Agartz I, Andreassen OA, Rasmussen K, Johansen R, Friestad C, Haukvik UK. Associations between amygdala nuclei volumes, psychosis, psychopathy, and violent offending. Psychiatry Res Neuroimaging. 2022 Jan;319:111416. doi: 10.1016/j.pscychresns.2021.111416. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34847406.
 8. Tesli N, Jaroslav Rokicki R, Maximov I, Bell C, Hjell G, Gurholt T, Fischer-Vieler T, Bang N, Tesli M, Westlye LT, Andreassen OA, Melle I, Agartz I, Rasmussen K, Johansen R, Friestad C, Haukvik UK.  White Matter Matters: Unraveling Violence in Psychosis and Psychopathy, Schizophrenia Bulletin Open, Volume 2, Issue 1, January 2021, sgab026, https://doi.org/10.1093/schizbullopen/sgab026 
 9. Hjell G, Mørch-Johnsen L, Holst R, Tesli N, Bell C, Lunding SH, Rødevand L, Werner MCF, Melle I, Andreassen OA, Lagerberg TV, Steen NE, Haukvik UK. Disentangling the relationship between cholesterol, aggression, and impulsivity in severe mental disorders. Brain Behav. 2020 Sep;10(9):e01751. doi: 10.1002/brb3.1751. Epub 2020 Jul 17. PMID: 32681586; PMCID: PMC7507477.
 10. Storvestre GB, Jensen A, Bjerke E, Tesli N, Rosaeg C, Friestad C, Andreassen OA, Melle I, Haukvik UK. Childhood Trauma in Persons With Schizophrenia and a History of Interpersonal Violence. Front Psychiatry. 2020 May 5;11:383. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00383. PMID: 32431632; PMCID: PMC7214725.
 11. Tesli N, van der Meer D, Rokicki J, Storvestre G, Røsæg C, Jensen A, Hjell G, Bell C, Fischer-Vieler T, Tesli M, Andreassen OA, Melle I, Agartz I, Haukvik UK. Hippocampal subfield and amygdala nuclei volumes in schizophrenia patients with a history of violence. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Sep;270(6):771-782. doi: 10.1007/s00406-020-01098-y. Epub 2020 Jan 24. PMID: 31980898; PMCID: PMC7423802.
 12. Storvestre GB, Valnes LM, Jensen A, Nerland S, Tesli N, Hymer KE, Rosaeg C, Server A, Ringen PA, Jacobsen M, Andreassen OA, Agartz I, Melle I, Haukvik UK. A preliminary study of cortical morphology in schizophrenia patients with a history of violence. Psychiatry Res Neuroimaging. 2019 Jun 30;288:29-36. doi: 10.1016/j.pscychresns.2019.04.013. Epub 2019 May 1. PMID: 31071542.
 13. Tesli N, Westlye LT, Storvestre GB, Gurholt TP, Agartz I, Melle I, Andreassen OA, Haukvik UK. White matter microstructure in schizophrenia patients with a history of violence. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2021 Jun;271(4):623-634. doi: 10.1007/s00406-019-00988-0. Epub 2019 Jan 29. PMID: 30694361.

Om SikkerhetsTOP ved UiO.

 • Ønsker du å komme i kontakt med oss?

  Prosjektleder: Unn Kristin Haukvik
  Kontaktinfo: u.k.h.haukvik@medisin.uio.no

  Prosjektmedarbeider: Christine Friestad
  Kontaktinfo: christine.friestad@ous-hf.no

  Prosjektmedarbeider: Jaroslav Rokicki
  Kontaktinfo: jarek.rokicki@gmail.com

  Prosjektmedarbeider:Anja Vaskinn
  Kontaktinfo: Anja.vaskinn@ous-hf.no

  Prosjektmedarbeider: Natalia Tesli
  Kontaktinfo: natalia.tesli@ous-hf.no

Sist oppdatert 25.10.2023