Arbeidspakke 3

Livshistorieplot – kobling av situasjoner og hendelser på individnivå

Arbeidspakke 3 i PreVio-prosjektet fokuserer på delmål 4: Anvende visuelle metoder for å studere enkeltsaker og identifisere sammenheng mellom hendelser og situasjoner på individnivå.

Mens de andre arbeidspakkene benytter kvantitative data som beskriver utvalgene på gruppenivå, er målet med denne arbeidspakken å presentere enkeltpersoners livsløp knyttet til kriminalitet og psykisk lidelse. Basert på et mindre antall deltakere, vil vi utvikle livshistorieplot som plasserer de individuelle livsløpene i en historisk tidsramme. På den måten er det mulig å illustrere hvordan endring av samfunnsmessige rammer (som lovendringer) får konsekvenser på individnivå. Ved å adressere det tidsmessige sammenfallet mellom strukturelle endringer og hendelser på invidinivå, kan vi ta hensyn til a) det faktum at hendelser har forskjellig betydning over tid, b) livshendelser er historisk situerte, og c) kohorteffekter. Vår bruk av det visuelle verktøyet kasus-historieplott i denne studien fokuserer på kriminell etiologi - å undersøke årsakene til kriminalitet. Dette gjør det mulig for oss å studere hvorvidt og i hvilken utstrekning kriminell aktivitet varierer med sykdomsutvikling, og om (og hvorfor) koblingen mellom psykisk sykdom og kriminalitet varierer over tid og situasjoner. Denne arbeidspakken er eksplorerende og  ikke basert på forutgående hypoteser. Likevel vil vårt valg av elementer som skal visualiseres i en enkelt plott være informert av gjeldende kunnskap om årsakene til kriminalitet, samt ny kunnskap generert i dette prosjektet (Arbeidspakke 1 og 2).

Statistikk

Foto: Danielle Arlanda Harris (PhD) Griffith Criminology Institute, Griffith University. David John Harris (MFA, SFHEA) Queensland College of Art, Griffith University

“Eksempel på livshistorieplot”
Harris, D. A. (2013). Using Life History Plots to Visualize Criminal Careers. Criminal Justice Review, 38(1), 94-109. https://doi.org/10.1177/0734016812463729
Sist oppdatert 22.03.2024