Arbeidspakke 2

Sosiodemografiske og psykologiske risiko- og beskyttelsesfaktorer for vold blant personer med psykisk sykdom

Arbeidspakke 2 i PreVio-prosjektet fokuserer på delmål 3: Undersøke effekten av sosiodemografiske og psykologiske risiko- og beskyttelsesfaktorer for vold blant personer med psykisk sykdom.

Datakilden for denne arbeidspakken er en kvantitativ studie (sTOP n≈200), der vi tidligere har studert hjernens egenskaper, psykopatiske trekk (30), og barndomstraumer. Den allerede innsamlede datasettet inkluderer fire grupper:

  1. Psykosepasienter med historie om alvorlig vold (drap, forsøkt drap, alvorlig overfall mot andre). Sted: rettspsykiatriske avdelinger.
  2. Ikke-psykotiske voldsforbrytere som sone en fengselsstraff for vold (inkludert drap, forsøkt drap, og alvorlig overfall mot andre). Sted: fengsler utpekt for forebyggende forvaring.
  3. Psykosepasienter uten historie om alvorlig vold fra den pågående flersenterstudien sTOP ved Universitetet i Oslo og samarbeidende sykehus i Norge. Sted: Psykiatriske inn- og poliklinikker.
  4. Friske kontrollpersoner tilfeldig utvalgt fra det nasjonale folkeregisteret, fra TOP-studien ved Universitetet i Oslo og samarbeidende sykehus i Norge.

For alle gruppene er inklusjonskriteriene alder mellom 18-65 år og IQ-score over 70. De to psykosegruppene (1 og 2) er matchet på kliniske egenskaper som medikamentbruk og rusmiddelavhengighet. For kontrollene innenfor forebyggende forvaring og de friske kontrollene utenfor, er historie med psykose et eksklusjonskriterium. På grunn av rettssystemet i Norge vil personer i gruppe 3, før dom, ha gjennomgått en fullstendig psykiatrisk evaluering som konkluderer med at de ikke var psykotiske (dvs. strafferettslig ansvarlige i norske juridiske termer). Alle deltakerprøver/grupper er matchet på alder, kjønn, og diagnose og er grundig klinisk karakterisert av spesialtrente psykologer og leger. Prosjektet har tillatelse til å samle inn og inkludere rettslige data om straffutmåling og tilgang til rettspsykiatriske sakkyndige erklæringer har blitt gitt av Riksadvokaten.

Sist oppdatert 22.03.2024