Fagnettverk

Vi leder og deltar i flere fagnettverk, både regionalt og nasjonalt.

En gruppe mennesker som står i et rom

Foto: iStock

Sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk

Sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk er etablert som et samarbeid mellom Regional kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og de kliniske fagmiljøene i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Målgruppen for nettverket er fagutviklingssykepleiere/rådgivere. Nettverket har samlinger to ganger per år. Regional sikkerhetsavdeling er vertskap for høstmøtet, mens vårmøtene arrangeres ved en av de lokale sikkerhetsavdelingene. 

Formålet med nettverket er å etablere tettere kontakt og samarbeid i sikkerhetspsykiatrien, fokusere på sikkerhetspsykiatri og miljøterapi, og inspirere til utvikling. Relevante oppgaver for nettverket er å:

  • bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
  • formidle relevant utvikling på feltet 
  • diskuterer utfordringer 
  • inspirere til utvikling
  • øke fokus på sikkerhetspsykiatrisk miljøterapi
  • være identitetsutviklende
  • styrke samarbeidet mellom sikkerhetsavdelingene og med KPS

For mer informasjon, ta kontakt med leder av nettverket Gunnar Eidhammer.

Fagutviklingssykepleier Gunnar Eidhammer
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykaitri 
gunnar.eidhammer@ous-hf.no og geidhammer@gmail.com

 

Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel

Nasjonalt fagnettverk for psykisk helsevern i fengsel har som målsetting å styrke faglig utvikling og interesse for fagfeltet. I tillegg legges det til rette for et kollegialt fellesskap som gir mulighet for faglige diskusjoner og støtte. 

Målgruppen for nettverket er behandlere i psykisk helsevern som tilbyr fast, stedlig helsehjelp i fengsler. 

Nettverket har en redaksjon som består av fire medlemmer: Psykolog Jana Kristin Maack, SIFER Nord, seksjonsleder Olav Burkeland, SIFER Midt, psykologspesialist Erik Risnes, SIFER Vest og psykologspesialist Thale Kristine Bostad, SIFER Sør-Øst. 

 

Se nettverkets sider på SIFER.no for mer informasjon. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med leder av nettverket Thale Kristine Bostad.

Enhetsleder Thale Bostad
Fengselspsykiatrisk poliklinikk
Oslo universitetssykehus HF 
thale.kristine.bostad@ous-hf.no

Sist oppdatert 04.01.2024