Døgnenhet 3 Nydalen DPS

Døgnenhet 3 er en 5-døgnsenhet som tilbyr behandling fra mandag til fredag, og hvor pasientene bor hjemme i helgene.

Enheten gir tilbud om utredning og behandling til personer med funksjonssvikt som følge av psykisk lidelse. Enheten har 10 behandlingsplasser og en allmennpsykiatrisk profil. Dynamikken mellom å være innlagt i ukedagene og hjemme i helgene, utnyttes aktivt blant annet ved å bruke helgene til å teste ut nye mestringsstrategier ervervet gjennom behandlingen i ukedagene. To av behandlingsplassene er forbeholdt korttidsopphold på inntil en uke (planlagte innleggelser i serie).  Innleggelsestiden for de ordinære plassene varierer mellom 4 til 6 uker.

Vi arbeider tverrfaglig om individuelle opplegg for behandlingen ut fra den enkeltes behov og ønsker.  Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig.  Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS.

Enheten ledes av Jeanette Engeset.

Les også under Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS for mer informasjon.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Nydalen DPS Seksjon døgnbehandling Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lovisenberggata 4 G, 3. etg.

DPS Nydalen, Lovisenberggata

Lovisenberggata 4G

0455 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.