Døgnenhet 1 Nydalen DPS

Døgnenhet 1, tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til personer med alvorlig og sammensatte psykiske lidelser, fortrinnsvis schizofreni. Enheten har 10 plasser, inklusive to plasser for krise/stabilisering/brukerstyrte innleggelser. Behandlingen består av utredning, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, miljøterapi, psykoedukativt gruppetilbud, fysisk aktivitet og støttesamtaler. Enheten ledes av Torje Næss. Les også under Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS for mer informasjon.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Nydalen DPS Seksjon døgnbehandling Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lovisenberggata 4 G, 1.etg

DPS Nydalen, Lovisenberggata

Lovisenberggata 4G

0455 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.