Nydalen DPS, seksjon døgnbehandling

Seksjon døgnbehandling er lokalisert i Lovisenberggata 4G og har 30 åpne behandlingsplasser fordelt på tre enheter – en 5-døgnsenhet og to 7-døgnsenheter med ti plasser i hver. Seks behandlingsplasser er forbeholdt øyeblikkelig hjelp/stabilisering/brukerstyrte plasser inntil syv dager. For øvrige behandlingsplasser, er vanlig behandlingstid varierer mellom fire til seks uker. Seksjonen ledes av Wenche Andreassen.

Seksjon døgnbehandling gir tilbud til pasienter med kompleks problematikk i behov av døgnbehandling som kan fungere innenfor seksjonens åpne rammer: psykoselidelser, stemningslidelser, krise/traumeproblematikk, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser med mer.

Seksjonen tilbyr strukturert utredning og behandling. Behandlingen består av samtaleterapi, gruppebehandling, miljøterapi og medikamentell behandling. Seksjonen arbeider ut fra en ressursorientert tenkning med teori og metoder fra kognitive og dynamiske/mentaliseringsbaserte tilnærminger, samt traumeforståelse og -behandling.Ved inntak kartlegges og utredes individuelle behov og funksjoner. Vi koordinerer ulike tiltak for å sikre et helhetlig tilbud. Pasienten forventes å delta aktivt i utarbeidingen og oppfølgingen av egen behandlingsplan i samarbeid med sitt behandlingsteam

Vi er tverrfaglig sammensatt med psykologer, psykiatere og personell med ulike helsefaglige utdanninger.

Vi samarbeider med pårørende. bydel og andre samarbeidspartnere under behandlingsoppholdene, blant annet for å sikre god overgang til egen bolig. 

Individuell tilpasning der pasienten deltar aktivt i utarbeiding og oppfølging av sin behandlingsplan. Regelmessige samtaler mellom pasient, behandler og faste miljøkontakter. Gruppetilbud med fast struktur og innhold. Samarbeid med pårørende og sosialt nettverk. Aktualisere og ferdigstille individuell plan - krise/mestringsplan. Sikre gode overganger ved utskriving til egen bolig i bydel.

Seksjon døgnbehandling er en del av Nydalen distriktspsykiatriske senter. 

Vi tilhører Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus,  med bydelene Nordre Aker, Sagene og Bjerke som opptaksområde.

Døgnenhet 1 og 2:

Behandlingstilbud hele uka. Fokus på struktur i hverdagen; døgnrytme, faste måltider og fysisk aktivitet, nettverksarbeid og livsmestring.

Målgruppe:

•Psykoselidelser
•Stemningslidelser
•Spiseforstyrrelser
•Sammensatte symptombilder
 

Enhet 3 (5-døgnsenheten):

Behandlingstilbud fra mandag til fredag,  pasientene bor i egen bolig fra fredag til mandag. I denne enheten er gruppebehandling en sentral del av tilbudet.

Målgruppe: 

•Stemningslidelser
•Traumeproblematikk
•Personlighetsforstyrrelser
•Sammensatte symptombilder

 

Felles for alle enheter

Gruppetilbud som inngåri behandlingsprogrammet: 

•Morgensamling 
•Pasientundervisning
•Temagruppe
•Fysisk aktivitet
•Musikklyttegruppe
•Ukeslutt
•Ettermiddagssamling
•Annen planlagt miljøterapeutisk aktivitet
 

Måltider:

Enhetene serverer frokost hver dag, i tillegg til at det lages fellesmiddag to ganger i uka. Resten av måltidene må pasientene besørge selv.

 

Ordinære opphold

Vi inviterer til en poliklinisk vurderingssamtale hvor vi informerer om tilbudet og sammen ser på rammer og mål for oppholdet. Oppholdstid på 4 – 6 uker. Sammen med  behandlingsteam lages en plan for oppholdet og hva som skal jobbes med.

 

Øyeblikkelig hjelp-opphold

Oppholdstid inntil 7 dager. Disse plassene disponeres av Akuttenheten i vårt DPS,  det må gjøres en vurdering der før en kan få plass hos oss. Tilbudet omfatter primært miljøterapi.

 

Avlastingsopphold

Opphold inntil 7 dager. Henvendelser for denne type opphold går via våre poliklinikker, det gjøres en vurdering der før en kan få plass hos oss. Tilbudet omfatter primært miljøterapi.

 

Planlagte innleggelser i serie (PLIS)

Planlagte korttidsopphold (5 dager) med en avtalt, fastsatt frekvens. Krever at pasienten har en ansvarlig behandler utenfor døgnenheten. Det  lages individuell avtale om innhold og målsetting. Tilbud for pasienter som trenger noe mer støtte enn poliklinisk tilbud, men ikke et ordinært behandlingsopphold.

                                          

I tillegg til interne søknader fra behandlere i OUS mottar vi også søknader fra fastlege og privatpraktiserende behandlere i bydelene. Tilbud om plass vurderes ut fra rettighet, aktuell målgruppe og vurderingssamtaler. Søknad om plass sendes skriftlig til henvisningsmottaket.

 

For eksterne søknader sendes søknad om plass til henvisningsmottaket i vårt DPS, alternativt via EDI-skjema ved elektroniske henvisninger. Skriv i søknaden at det gjelder døgninnleggelse.  Adresse: 

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
Nydalen DPS 
Henvisning 
Postboks 4956 Nydalen 
0424 Oslo 

 

Har du spørsmål, ta kontakt:

Sentralbord: 23 02 38 00

Seksjonsleder Wenche Andreassen

Enhetsleder enhet 1, Torje Næss

Enhetsleder enhet 2, Marianne Lie

Enhetsleder 5-døgnsenhet, Jeanette Engeset

Hva er lurt å ha med:

Klær, toalettartikler, innesko, vannflaske, treningstøy og sko til trening inne, yttertøy, mobil, head sett/ørepropper hvis du har.

OBS: du må ha med egen lader til mobil, PC m.m.

Det blir noe fritid på kvelden – ta eventuelt med PC, håndarbeid, tegnesaker eller annet du liker å drive med.

 

Tilgjengelig på avdelingen

Vi har sengetøy, håndklær, vaskemaskin/tørketrommel, noe utstyr til kreative aktiviteter, diverse spill/puslespill, DVD-spiller. Det er wifi på avdelingen. Det er tilgang til treningsrom, biljard og bordtennis etter avtale, Det er kort vei til matbutikk (Joker) 

 

Rom

Du får eget rom. Hvert rom har bad tilknyttet, men noen av badene ligger i gangen. Du er selv ansvarlig for å holde orden på eget rom.

 

Måltider

Det blir servert frokost hver dag, samt at vi lager felles middag to dager i uken. De øvrige måltidene må du selv handle inn til og tilberede. Det er også anledning til å oppbevare litt mat i felles kjøleskap.

 

Hva skjer den første dagen? 

Du blir tatt imot av en sykepleier eller vernepleier som vil gjøre noen enkle undersøkelser som blodtrykk, puls, høyde, vekt og respirasjon. Deretter møter du behandler i en innkomstsamtale sammen med en miljøkontakt.  I løpet av dagen vil du få informasjon, omvisning og en planleggingssamtale med miljøkontakten.  

 

Telefon til avdelingene er:

Døgnenhet 1: 23 02 38 21 (mobil: 917 29 261)

Døgnenhet 2: 23 02 38 31 (mobil: 482 50 962)

5-døgnsenheten: 23 02 38 41 (mobil: 913 69 625)

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS Seksjon døgnbehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lovisenberggata 4 G

DPS Nydalen, Lovisenberggata

Lovisenberggata 4G

0455 Oslo

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.