SEB salong 24. november: Virker antidepressiva?

SEB salong er en møteplass for klinikere og forskere. I mini-seminarer fredag ettermiddag  diskuterer vi behandlingsspørsmål med bred klinisk og forskningsmessig betydning.

​Virker antidepressiva?
Debatten om medikamentene vi bruker mot depressive lidelser har foregått over flere år. I vår og sommer har det vært en diskusjon om temaet i Tidsskrift for den norske legeforening. Dette er et emne mange har sterke meninger om. Vi har invitert to innledere som har vært aktive med i debatten, og som vil presentere sine synspunkter.  Deretter åpnes det opp for kommentarer fra salen.

Tid: Fredag 24. november kl. 13.00-15.00.
Sted: Store auditorium, bygg 4. Sognsvannsveien 21, Gaustad    

Det vil bli innledning av Trond Velken, overlege ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold og Dag Solberg, avdelingsoverlege ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus.

Ingen seminaravgift. Begrenset antall plasser.

Påmelding til Sissel Stæhr Nilsen - sissen@ous-hf.no ved SEB

Sist oppdatert 18.10.2017