Velkommen til nasjonalt nettverk for

Familiesamarbeid

Dette er siden for det nasjonalet nettverket for psykoedukativt familiesamarbeid. Vi arrangerer en årlig konferanse som annonseres på denne siden.

Diagram

Velkommen til Nasjonal nettverkskonferanse for familiesamarbeid.

"NÅR PASIENTEN IKKE VIL"

Dato: 30. oktober
Tid: 1200 - 1500
Sted: Digitalt via Teams eller Join. Nærmere informasjon kommer.

PÅMELDING

PROGRAM 30. OKTOBER 2024​​

Målgrupper:

  • Gruppeledere i psykoedukativt familiesamarbeid
  • Ledere som skal implementere psykoedukativt familiesamarbeid i sin tjeneste
  • Andre med interesse for familiesamarbeid i helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for psykoedukativt familiesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse ble etablert 2018 og alle helseregioner er invitert i en arbeidsgruppe. Nettverket er forankret i kompetansesenter TIPS Sør-Øst. Nettverket er åpent for alle og skal være et forum for diskusjon og kritisk refleksjon.

I de nasjonale faglige retningslinjer «Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose-lidelser” anbefaler psykoedukativt/kunnskapsformidlende familiesamarbeid ved behandling av psykose på grunn av redusert tilbakefall, bedre compliance og bedre prognose for pasienten.  Intervensjonen egner seg, og er anbefalt til flere typer diagnoser og sammensatt problematikk, f.eks. psykose, schizofreni, asperger, affektive lidelser, ROP-problematikk, spiseforstyrrelser mm.
I pakkeforløp ved mistanke om psykose-utvikling og psykoselidelser: Familiesamarbeid med vekt på formidling av kunnskap og støtte til å mestre hverdagen.

I veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten understrekes hva som skal eller må gjøres: Helsetjenesten skal ha systemer for pårørendeinvolvering på flere nivåer skal sørge for opplæring, veiledning og støttetilbud til pårørende. Helsetjenesten skal sikre at helsepersonell har kompetanse på involvering av- og støtte til pårørende. Temaer for opplæring og veiledning kan være:

  • Kunnskap om sykdom og behandling
  • Kommunikasjon i familien
  • Hvordan støtte den som er syk og eventuelt motivere til å følge opp behandling
  • Hvordan håndtere symptomer og avvikende atferd i familien
  • Hvordan forebygge tilbakefall
  • Problemløsningsstrategier og krisehåndtering
Sist oppdatert 05.06.2024