TIPS Sør-Øst – Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Vi tilbyr undervisning, veiledning og rådgivning innen området tidlig oppdagelse ved psykose for Helse Sør-Øst regionen. Vi arbeider med hvordan helsetjenestene kan organiseres for å tilby rask respons og gode tjenester når en person har, eller er i risiko for å få, psykose.

Velkommen til TIPS Sør-Øst.

Personer som har fått, eller er i risiko for å få psykose og de pårørende rundt, trenger rask og god hjelp og støtte.
Tidlig og riktig behandling gir raskere bedring.

TIPS Sør-Øst driver ikke klinisk virksomhet. Tjenesten arbeider for å styrke faglige innholdet i behandlingstilbudene for personer med psykose, og yter tjenester knyttet til undervisning, veiledning og rådgivning for helsearbeidere og ledere. I tillegg driver vi med fagutvikling, forskning og formidling.

Seksjonsleder: Overlege Kristin Lie Romm.

Besøk vår hjemmeside


 Merk: Kontoret er sommerstengt i juli. Vi er tilbake i august.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 15:00
  • Tirsdag 09:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Sommerstengt kontor i juli.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gaustad Sykehus, bygg 5, 1. etasje.

Merk: E-post med sensitive opplysninger vil ikke bli besvart, men slettet.
Vi svarer gjerne på telefon.

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra kompetansesenteret