Barn enhet A

Barn enhet A er en del av Barneseksjonen, og tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier ut fra en døgnramme, der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. Barn, enhet A er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Barneseksjonens enheter tar imot henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 23:59
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag 00:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gjerdrums vei 16, 0484 Oslo

Ring på til enhet A ved hovedinngangen, døren blir åpnet og det er heis eller trapp til 3. etasje. Ring på døren i 3. etasje.

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er Gøril Westborg Smiseth. For mer informasjon, ta kontakt: 23023880.

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.