Avdeling for fysikk og bildeanalyse

Avdeling for fysikk og bildeanalyse arbeider med fagutvikling og oppfølging av radiologisk og nukleærmedisinsk utstyr, samt strålevernsoppfølging i Oslo universitetssykehus. I tillegg til oppgaver i OUS, tilbyr Avdelingen regionale avtaler med offentlige og private sykehus i Helse Sør-Øst, og oppfølging på mer enn 40 ulike driftssteder.

Avdelingen har fire seksjoner: 

  • Seksjon for røntgenfysikk.
  • Seksjon for MR-fysikk.
  • Seksjon for nukleærmedisinfysikk
  • CRAI.

De er involvert i innføring av nytt utstyr og nye metoder, metodeutvikling, optimalisering av undersøkelser, doseberegninger og oppfølging av utstyr. 

Fysikerne i avdelingen utfører kvalitetskontroller av mer enn 450 ulike radiologiske og nukleærmedisinske utstyrsenheter årlig. Avdelingen jobber i tillegg med undervisningsaktiviteter knyttet til radiologiske og nukleærmedisinske modaliteter, fysikk og strålevern, og har flere assosierte bistillinger ved ulike universitet.

Forskning

Avdelingen driver også med utstrakt forskningsaktivitet. 

Les mer om våre forskningsgrupper

Kontakt

Postadresse

Avdelingsleder Kyrre Eeg Emblem: kemblem@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 20, Gaustad sykehus

Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.