Ekspertsykehuset

Animasjonsfilm – komplisert informasjon gjøres lettere tilgjengelig

Fosterdiagnostikk i Norge er et tilbud til kvinner som har nådd en viss alder. Fostervannsprøve var det første tilbudet som ble supplert med tidlig ultralyd og duotest i 2005. Revidert bioteknologilov i 2020 medførte store endringer. I dag er tidlig ultralyd og non-invasiv prenatal test (NIPT) tilbudet som gjelder.

En tegning av en i hvitt og en kvinner som sitter ved et bord. Over dem er en tegning av et foster og DNA.
Illustrasjon: OUS.

​Av Anne Blomhoff (seksjonsleder ved Seksjon for klinisk genetikk), Sidsel Egeland (genetisk veileder ved Seksjon for klinisk genetikk) og Cathrine Høgseth Nordhus (seksjonsleder ved Seksjon for kvalitet) fra Avdeling for medisinsk genetikk. Klinikk for laboratoriemedisin (KLM). Illustrasjon ved OUS.

Historien o​m animasjonsfilmen «Tilbud om fosterdiagnostikk» sin fødsel

Frem til 1. september 2021 har kvinnene fått individuell informasjonstime ved Avdeling for medisinsk genetikk. Behov for å effektivisere driften og kvalitetssikre informasjonen har lenge vært påtrengende. Da innovasjonskonkurransen «Hvordan ser fremtidens poliklinikk ut» ble utlyst i i 2020, ble ideen om en animasjonsfilm født.

Vi vant! Og arbeidet med filmen ble igangsatt under de mest omfattende koronarestriksjonene.

Behov

Det er mange kvinner som skal informeres hvert år. Det betyr stor grad av repeterende arbeidsoppgaver for veilederne. Endringene i Bioteknologiloven våren 2020 medførte at aldersgrensen for tilbud om fosterdiagnostikk ble endret fra 38 til 35 år (ved termin) samt tilbud om NIPT i stedet for tidlig ultralyd og duotest/fostervannsprøve.

Endringen åpnet også opp for 1. trimester ultralyd til alle. Begge endringene fører til en voldsom økning i antall pasienter som får tilbud om fosterdiagnostiske undersøkelser i Norge og dermed en formidabel økning i behov for informasjon.  

Løsning

Vi så raskt at informasjonsbehovet ikke kun var begrenset til OUS, men omfattet alle helseforetak.  Fra å være et OUS initiativ utviklet det seg til å inkludere innspill fra de fostermedisinske miljøene i hele landet for å få på plass en gjennomarbeidet og kvalitetssikret film.

 Vi mener at bruk av animasjon som informasjonskilde gjør kompleks medisinsk informasjon lettere tilgjengelig for pasienter med ulik helsekompetanse. Pasienten har anledning til å repetere informasjonen flere ganger og gjør at pasienter i større grad kan forberede seg til møter med leger og jordmødre.

Behandleren kan fokusere på individuelle problemstillinger i stedet for å bruke tiden på standard informasjon. Animasjonsfilmen ligger på OUS' hjemmesider og avdelingen samarbeider med Helsedirektoratet for å se om filmen kan flyttes over til HelseNorge sine sider.

Erfaring

Det er fullt mulig å flytte oppgaver fra sykehuset og hjem til pasientene uten at man trenger avanserte tekniske løsninger og utstyr. Vi mener at animasjonsfilmer bidrar til god kvalitet i behandlingen, samtidig som både sykehuset og samfunnet sparer tid og penger og reduksjon i repetitive arbeidsoppgaver gir medarbeidere en mer givende arbeidshverdag.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 06.06.2023