Legg inn en beskrivende tekst

Avdeling for medisinsk genetikk

Avdeling for medisinsk genetikk er landets største medisinsk genetiske avdeling og arbeider med utredning av arvelige sykdommer og forskning på arvelige årsaker til sykdom.

Kontakt

Telefon

Laboratoriets vakttelefon (for lege/rekvirent)

23 01 66 36
For spørsmål til genetiske analyser (indikasjoner, analyser, svartider osv.)

Sentralbord klinisk genetikk/arvelig kreft (for pasienter og helsepersonell)

23 07 55 80
Mandag-Fredag kl 08:15-11:00 og kl 12:00-15:00

Sentralbord Hjertegenetikk

22118991

Sentralbord laboratoriet (for rekvirenter)

22 11 98 60
Faks: 22 11 98 99

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for medisinsk genetikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Endre eller avbestille time?

Helsenorge
Dersom du ønsker å avbestille eller endre en time kan du enkelt gjøre dette ved å sende en dialogmelding via Helsenorge. Vi gjør oppmerksom på at det er lang ventetid dersom du ønsker å bytte time.

eDialog

eDialog
Send elektronisk post til Oslo universitetssykehus på en sikker måte med eDialog. Denne tjenesten bør erstatte sending av e-post ved sending av sensitiv informasjon.

Slik finner du fram

En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo

En gruppe sykler parkert utenfor en bygning

Ullevål sykehus Bygg 25

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Analyseliste og rekvisisjoner for helsesektoren

På ous.labfag.no finner du samlet informasjon for rekvirenter i primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten om OUS sine laboratorieanalyser, hvordan rekvirere analyser elektronisk eller via rekvisisjoner. Du finner også informasjon om forsendelse av prøver, hvordan bestille prøvetakingsutstyr og hvordan komme i kontakt med laboratoriene og kunderådgiverne.

Besøk ous.labfag.no
Blodprøver

Biobank

I klinikk for laboratoriemedisin er det etablert en sentralisert biobankenhet som skal håndtere prøvelogistikk for biobanker på vegne av forskere ved Oslo universitetssykehus. På vår nettside finner du informasjon om hva vi kan tilby av tjenester.

Besøk nettsiden
En dame i legefrakk som holler et stativ med laboratorieprøver. Hun inspiserer en av prøvene nøye.

Nyheter fra avdelingen