To kvinner som sitter ved et bord

Seksjon for arvelig kreft

Ved seksjonen tilbys genetisk utredning til familier der det er mistanke om en arvelig forhøyet risiko for kreft. Det gis genetisk veiledning med blant annet informasjon om arvelig kreft, arvemønster, genetisk testing og oppfølging for risikopersoner. Seksjonen er lokalisert i Forskningsveien 2B.

Kontakt

Telefon

Seksjonens vakttelefon for helsepersonell

48 18 61 74
Mandag-Fredag kl 9:00-14:30

Pasienthenvendelser arvelig kreft

23 07 55 80
Mandag-Fredag, kl 08:15-11:00 og kl 11:30-15:00 (Redusert telefontid kan forekomme)

Postadresse

Seksjon for arvelig kreft
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forskningsveien 2B, bygg D, etasje U1.
0373 Oslo
Henvend deg i resepsjonen.
En glassbygning med et skilt

Forskningsveien 2B

Forskningsveien 2B

0373 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

    ARTIKLER FRA seksjonen