Gentest til tidligere brystkreftpasienter

Alle som har hatt brystkreft før 60 års alder kan få tilbud om gentest for å undersøke om det er arvelig årsak til sykdommen. Fastlegen kan bestille en slik gentest.

En person som står ved en vannmasse
Foto: Shutterstock

En gentest kan vise om det er arvelig årsak til brystkreft. Gentesten er en enkel blodprøve som du kan ta hos fastlegen. Dersom det blir funnet en genfeil hos deg, kan det ha betydning for den videre oppfølgingen av deg. Da kan slektningene dine også få gentest, og kreft hos disse kan forebygges eller oppdages tidlig.

De siste 5-10 årene har mange brystkreftpasienter fått tilbud om gentesting på sykehuset i forbindelse med behandlingen sin. Metodene for gentestingen har utviklet seg i løpet av disse årene, og retningslinjene for hvem som kan få tilbud om gentesting har også forandret seg. Så selv om dette er godt innarbeidet i dagens brystkreftbehandling, lever det svært mange tidligere brystkreftpasienter som ikke fikk tilbud om gentest da de ble syke eller som ikke fikk gentest etter dagens standard.

Gjennom et samarbeid med Brystkreftforeningen og Kreftforeningen håper vi at mange tidligere brystkreftpasienter vil få en gentest nå dersom de ønsker det.

Hvis du har hatt brystkreft tidligere og ikke er blitt gentestet eller hvis du ble gentestet før 2014, kan du be om en gentest nå. Fastlegen din (eller en privatpraktiserende lege/avtalespesialist) kan bestille gentesten. Analysene gjøres ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

Under finner du mer informasjon om gentesting, hvordan du skal gå fram for å ta gentest og informasjon du kan vise til legen din. Ta gjerne med rekvisisjonen til legekontoret.

Du kan få en gentest av de tre brystkreftgenene BRCA1, BRCA2 og PALB2 dersom du har hatt brystkreft tidligere og ikke blitt gentestet i forbindelse med behandling, eller hvis du ble gentestet før 2014.

Genfeil i BRCA1, BRCA2 og PALB2
Rundt 2-5 % av alle kvinner med brystkreft har en genfeil i et av disse genene. Genfeil i BRCA1 og BRCA2 er forbundet med økt risiko for bryst- og eggstokkreft. Dersom det påvises genfeil hos deg i et av disse genene, vil det være aktuelt med årlige brystkontroller med mammografi og MR. Det kan også være aktuelt med forebyggende kirurgi av eggstokker og evt bryster.

Genfeil i PALB2 er sjeldnere enn BRCA1 og BRCA2. Dette genet er forbundet med økt risiko for brystkreft, men ikke eggstokkreft. Kvinner som får påvist genfeil i PALB2 får tilbud om årlige brystkontroller med mammografi og MR.

Menn med genfeil i BRCA2 har lett forhøyet risiko for prostatakreft. BRCA1 og PALB2 gir ikke vesentlig forhøyet risiko for kreft hos menn. 

Blodprøve til gentest
For å få tatt gentesten må du ta en blodprøve hos legen. Du kan kontakte fastlegen din eller en privatpraktiserende lege/avtalespesialist. Legen kan bestille gentesten av deg og blodprøven din sendes til Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, for analyse.  

Svartid
Det tar ca en måned fra laboratoriet mottar prøven din til resultatet er klart. Du vil få svaret på gentesten slik du har avtalt med legen din.

Funn av genfeil
Dersom det påvises en genfeil hos deg, skal legen din henvise deg til genetisk veiledning ved Seksjon for arvelig kreft på Oslo universitetssykehus. Hos oss vil du få mer informasjon om hva resultatet betyr for deg og videre oppfølging for tidlig diagnose og forebygging av kreft. Etter at du har vært til genetisk veiledning, vil også slektningene dine få tilbud om gentesting. De som får påvist genfeil vil få tilbud om kontroller og forebyggende tiltak for å forhindre alvorlig sykdom.

Genvariant med usikker klinisk betydning
Enkelte ganger vil det påvises genvarianter der vi ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si sikkert om de er av betydning eller ikke. Flertallet av disse usikre genvariantene viser seg å være ufarlige når vi får mer kunnskap. Noen ganger vil vi anbefale at du henvises til genetisk veiledning dersom det blir funnet en usikker genvariant hos deg, men som oftest er ikke det nødvendig.

Under finner du informasjon du kan vise til legen din dersom du ønsker gentesting. Ta gjerne en utskrift av informasjonen og blodprøverekvisisjonen og ta med til legen.
Ved spørsmål kan du eller legen din ta kontakt med Seksjon for arvelig kreft på telefon
47 64 98 65.

Rekvirering og svartid
Bruk rekvisisjonen Medisinsk-genetiske analyser. Fyll inn pasientens alder ved brystkreftdiagnose. 
Blodprøven må tas på EDTA-glass.
Svartid er ca 1 måned.
Det er dessverre ikke mulig å rekvirere testen elektronisk, men dette er under arbeid.

Gentest til brystkreftpasienter​
Siden 2018 har alle kvinner i Norge med brystkreftdiagnose før 60 år fått tilbud om gentest av behandlende brystkirurg eller onkolog. Før 2018 var retningslinjene for hvem som kunne få tilbud om gentesting strengere, og færre ble tilbudt testing enn i dag. 2-5% av alle kvinner med brystkreft har en genfeil i BRCA1, BRCA2 eller PALB2, og ca 15% av de som har en genfeil fyller ikke kriteriene som gjaldt før 2018. Nå kan fastlegen rekvirere gentest av disse genene av kvinner som tidligere er behandlet for brystkreft før de var 60 år, men som da ikke fikk tilbudt gentesting. Slik vil flere kvinner få mulighet til å avklare om det er en arvelig årsak til deres sykdom.

Det er også aktuelt å tilby testing til kvinner som ble behandlet og gentestet før 2014. På den tiden var analysene som ble brukt av BRCA1 og BRCA2 mer begrensede og PALB2 ble heller ikke undersøkt.

Gentesten er en diagnostisk test for å finne årsak til brystkreft. I henhold til Bioteknologiloven er det ikke krav om genetisk veiledning eller skriftlig samtykke ved diagnostisk gentesting.

Oppfølging ved påvist genfeil
Kvinner som får påvist genfeil i et av disse brystkreftgenene (BRCA1, BRCA2 og PALB2) vil få oppfølging med årlig mammografi og MR fra 25 års alder og mulighet for forebyggende fjerning av brystkjertelvev. Kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 har i tillegg forhøyet eggstokkreftrisiko og anbefales forebyggende fjerning av eggstokker og eggledere.

Pasienter som får påvist genfeil skal alltid henvises til genetisk veiledning ved Seksjon for arvelig kreft (SAK) på Oslo universitetssykehus. Det er SAK som vil følge opp pasienten videre, henvise til brystkontroller og eventuell forebyggende kirurgi. I konsultasjonen informerer vi også om hvordan familiemedlemmer enkelt skal komme i kontakt med oss for genetisk veiledning og testing.

SAK får alltid kopi av prøvesvarene der det er funnet genfeil. Dette er for å sikre at pasienten henvises til genetisk veiledning innen rimelig tid. Dersom pasienten ikke er henvist fire uker etter at svaret er klart, vil SAK kontakte rekvirent.

Enkelte ganger vil det påvises genvarianter der vi ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si sikkert om de er av betydning eller ikke. Flertallet av disse usikre genvariantene viser seg å være ufarlige når vi får mer kunnskap. I noen tilfeller anbefales også henvisning til genetisk veiledning ved funn av en slik genvariant. Da vil det stå på prøvesvaret, og det vil også gå en kopi til SAK.

Ved spørsmål ta kontakt med Seksjon for arvelig kreft på telefon 47 64 98 65.

Pasienter og fastleger kan ta kontakt på telefon ved spørsmål
47 64 98 65
Mandag til fredag kl 9-11 og 12-15
Sist oppdatert 21.12.2023