Diagram, histogram

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

Seksjonen er en del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer. Seksjonen utfører diagnostikk ved mistanke om medfødte stoffskiftesykdommer.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, avsnitt B2, 2. etasje. 

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Nyheter fra seksjonen

    Artikler fra seksjonen