Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

Enheten utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander og gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene og til deres pårørende samt til helsepersonell.

Kontakt

Postadresse

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo