Blodlageret. Foto: Lars Petter Devik

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdelingen har blant annet ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter til hele Oslo området til en hver tid. Avdelingen har videre et GMP-godkjent Ex vivo cellelaboratorium for dyrkning av celler til terapeutisk bruk.

Mer om avdelingen

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin er en stor laboratorieavdeling lokalisert på Ullevål og på Rikshospitalet. På Rikshospitalet er blant annet Seksjon for transplantasjonsimmunologi, som har ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Det norske benmargsgiverregisteret (BMGR) er en del av seksjonen for transplantasjonsimmunologi. BMGR er stiftet i 1990 med støtte av Kreftforeningen og et er register av norske og islandske vevstypede (HLA-typede) frivillige givere av benmarg og blodstamceller. 

Seksjon for cellulær immunologi/ CI bruker hovedsakelig flowcytometrisk teknikk for å analysere prøver for diagnostisering og monitorering av immunsvikttilstander, autoimmunitet og blod- og benmargssykdommer. 

På Rikshospitalet har avdelingen også et GMP-godkjent ex vivo laboratorium for dyrkning av celler til terapeutisk bruk.

På Ullevål ligger Norges største blodbank. Blodbanken i Oslo  (BiO) utgjør tre av seksjonene og har en egen daglig leder  Blodbanken i Oslo (BiO) skal dekke behovet for blodprodukter ved hele OUS, Diakonhjemmet og Lovisenberg på døgnbasis. BiO inkluderer også et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi.

Vi har også et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi.

Avdelingen har også en omfattende forskningsvirksomhet, som inkluderer flere Jebsen sentre, et Nasjonalt senter for stamcelleforskning (Norwegian Center for Stem Cell Research, Stamcellesenteret), samt en kjernefasilitet i proteomikk (massespektrometri), samt en rekke forskningsgrupper.

På avdelingen arbeider det om lag 300 personer innenfor de tre hovedområdene medisinsk service, forskning og undervisning. Om lag 200 personer arbeider med medisinske serviceoppgaver, og om lag 100 personer arbeider i de ulike forskningsgrupper med mange spennende prosjekter foran seg.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i åtte seksjoner, og har blant annet en egen seksjon som yter driftstøtte til hele avdelingen inkludert forskningen.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdelingen er sertifisert etter ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet).

Seksjon for immunhematologi er sertifisert etter 13485:2016 (Medisinsk utstyr- Kvalitetssystemer) mht. produksjon av A- og B-testceller. Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Enhet for HLA-typing, er akkreditert av European Federation of Immunogenetics (EFI) for sin transplantasjonsimmunologiske virksomhet og Enhet for stamcellegivere er akkreditert av World Marrow Donor Association (WMDA) som et benmargsgiverregister.

Avdelingens organisasjonskart

Ønsker du oversikt over hvordan avdelingen er organisert? Klikk her

Blogginnlegg

Avdelingen er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO). Forskere i vår avdelingen har laget bloggen: Vaksinebloggen.

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord ved Oslo universitetssykehus:

915 02 770

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet og på Ullevål.

Kontaktinformasjon til de forskjellige seksjonene i avdelingen finnes på sidene for de underliggende enheter.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En gruppe sykler parkert utenfor en bygning

Ullevål sykehus Bygg 25

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Analyseliste og rekvisisjoner for helsesektoren

På ous.labfag.no finner du samlet informasjon for rekvirenter i primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten om OUS sine laboratorieanalyser, hvordan rekvirere analyser elektronisk eller via rekvisisjoner. Du finner også informasjon om forsendelse av prøver, hvordan bestille prøvetakingsutstyr og hvordan komme i kontakt med laboratoriene og kunderådgiverne.

Besøk ous.labfag.no
Blodprøver

Biobank

I klinikk for laboratoriemedisin er det etablert en sentralisert biobankenhet som skal håndtere prøvelogistikk for biobanker på vegne av forskere ved Oslo universitetssykehus. På vår nettside finner du informasjon om hva vi kan tilby av tjenester.

Besøk nettsiden
En dame i legefrakk som holler et stativ med laboratorieprøver. Hun inspiserer en av prøvene nøye.

Nyheter fra avdelingen og klinikken

    Artikler fra avdelingen og klinikken