Nærbilde av hender på en maskin

Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Seksjon for transplantasjonsimmunologi har ansvar og landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge. Seksjonen vevstyper også givere for , samt søker etter HLA-identiske ubeslektede givere for norske pasienter.

Seksjonen utfører HLA-typing og undersøkelser av HLA-spesifikke antistoffer med ulike metoder. Seksjonen har landsfunksjon i transplantasjonsimmunologi (matching mellom donor og resipient for allogene organ- og stamcelletransplantasjoner). Seksjonen har døgnberedskap for utredning av avdød organdonor. Seksjonen inkluderer Det norske benmargsgiverregisteret som tilbyr matchede, ubeslektede stamcellegivere for norske og utenlandske pasienter. Seksjonsleder er Line Boulland. Laboratoriearbeidet utføres i Enhet for HLA-typing som ledes av Jan Peder Amundrød. Enhet for stamcellegivere ledes av Irene Andersen, som også er leder for Det norske benmargsgiverregisteret

Årlig utfører seksjonen over 30.000 vevstypinger (HLA-typinger) med DNA-basert (genomisk) teknikk i relasjon til transplantasjonsimmunologisk utredning og testing for sykdomsassosiasjon. Mer enn 10.000 utredninger av HLA-spesifikke antistoffer utføres også årlig. Til sammen utfører seksjonen årlig  transplantasjonsimmunologisk utredning for 400 - 500 organtransplantasjoner (nyrer, lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel), som utføres ved Oslo Universitetssykehus og ca. 150 stamcelletransplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. I tillegg kommer et større antall transplantasjonsimmunologiske utredninger, som av ulike grunner ikke fører til transplantasjon. Benmargsgiverregisteret søker etter ubeslektede stamcellegivere for over 150 norske pasienter årlig, og har årlig stamcelledonasjon til 20-40 pasienter over hele verden.

Seksjon for transplantasjonsimmunologi er akkreditert av European Federation of Immunogenetics (EFI) for sin transplantasjonsimmunologiske virksomhet. Seksjonen deltar aktivt i Scandiatransplant, det nordiske programmet for utveksling av organer for organtransplantasjon.

Videre er Det norske benmargsgiverregisteret akkreditert av World Marrow Donor Association (WMDA) som et benmargsgiverregister. Endelig er Benmargsgiverregisteret godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet i henhold til EU-direktivene, som regulerer bruk av celler og vev i terapi.

Flere forskningsgrupper ved avdelingen og sykehuset forøvrig samarbeider med seksjonen og med Benmargsgiverregisteret om prosjekter der HLA og HLA-spesifikke antistoffer kan ha betydning.

Flere av seksjonens ansatte deltar i undervisning av medisinstudenter og høyskolestudenter. Seksjonen deltar i utdanning av leger i spesialisering og etterutdanning av sykepleiere og bioingeniører i OUS. Bioingeniørstudenter fra Oslo Met hospiterer i seksjonen.

Seksjon for transplantasjonsimmunologi har landsfunksjon for all transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjoner i Norge. 

Seksjonen utfører:

 • vevstyping (HLA-typing) av pasienter (resipienter) og familiemedlemmer
 • vevstyping (HLA-typing) av avdød organdonor
 • søk etter ubeslektet stamcelledonor i det norske og de utenlandske giverregistrene
 • vevstyping i relasjon til sykdomsutredning
 • crossmatch mellom pasient og giver
 • undersøkelse for og utredning av HLA-spesifikke antistoffer med ulike teknikker 
 • utredning og klarering av givere fra Det norske benmargsgiverregisteret for stamcelledonasjon
   

Her er lenken til brukerhåndbok i transplantasjonsimmunologi

 

Rekvisisjonen for transplantasjonsimmunologiske analyser

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg A, 2. etasje, ekspedisjonen på avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

  ARTIKLER fra avdelingen og klinikken