AlcoTail for pasienter

Velkommen til AlcoTail-studien sine nettsider for pasienter. Her finner du informasjon om helse og bruk av alkohol- og vanedannende legemidler.

bilde av alcotail logo
Bildetekst

For pasienter

Informasjon, anbefalinger og råd om alkohol og helse

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge, og påvirker alle kroppens organer. Alkohol kan føre til sykdommer og helseplager i hjerne, hjerte, lever, mage og tarm, og gi dårligere søvnkvalitet og hukommelse, depresjon og angst, infeksjoner og kreft. Hvis du har fått sykdom eller skade, kan alkoholbruk bidra til å forverre tilstanden. Dette gjelder selv om du opplever forbruket ditt som normalt.

Et helseskadelig alkoholforbruk er ikke det samme som alkoholavhengighet. For mange vil det å drikke mindre alkohol gi bedre helse.

​Det er derfor viktig at du forteller helsepersonell hvor mye alkohol du drikker.

Risikoen for skadelige helseeffekter øker med økende alkoholkonsum, men varierer fra person til person. Kjønn, alder og hvordan man drikker, har betydning. For eksempel om man drikker fort, med eller uten mat, eller drikker ofte. Særlig unge og eldre er utsatt for skadelige effekter av alkohol.

Du får en stor helsegevinst ved å redusere et høyt forbruk både på kort og lang sikt.​

Mennesker i parken.png

Alkoholenheter

For å kunne sammenligne inntak av drikkevarer som har ulik styrke alkohol, brukes begrepet «alkoholenhet». En enhet i Norge er ca. 12 gram ren alkohol.

I praksis betyr det at én alkoholenhet tilsvarer ca.:

Alkoholenheter.PNG

 

 

Finnes risikofritt alkoholkonsum?

En tydelig nedre grense for risikofritt forbruk finnes ikke. Dersom du er frisk, er opptil ni enheter i uken forbundet med lav risiko forutsatt at du ikke drikker mer enn fire enheter per gang og ikke drikker flere dager på rad. Det betyr likevel ikke at du ikke kan ta skade av det.

Unge under 18 år og gravide frarådes helt å bruke alkohol.

Personer med behandlingstrengende sykdom, bør snakke med legen om sin alkoholbruk.

Det er ingen helsegevinst av å drikke alkohol.

Alkohol og legemidler

Hvis du bruker legemidler (medisiner), kan alkohol påvirke effekten av disse. De kan enten virke kraftigere eller svakere. Du kan få bivirkninger. Dette gjelder også ved bruk av reseptfrie legemidler som smertestillende og betennelsesdempende legemidler.

Spør legen, annet helsepersonell, eller apoteket om råd hvis du bruker medisiner. 

Kort oppsummert

 • Alkoholbruk kan medvirke til sykdommer og plager. Gjelder dette deg?
 • Gi informasjon om din alkoholbruk til helsepersonell som skal gi deg medisiner eller annen behandling.
 • Alkohol og legemidler kan forsterke eller endre hverandres effekt
 • Hvis du lurer på noe: spør om råd hos helsepersonell, fastlegen eller på apotek

 

Mennesker som snakker.PNG

 

 

Råd for å redusere forbruket

 • Ikke drikk alkohol for å slukke tørsten.
 • Unngå å drikke deg beruset.
 • Spis, så du ikke drikker på tom mage.
 • Begrens alkoholinntaket ved å drikke vann ved siden av, og bytte til drikkevarer med lavere alkoholinnhold.
 • Tenk over situasjoner der du er sårbar for å drikke mye, og unngå dem.
 • Ikke belønn deg eller trøst deg med alkohol.
 • Ha «hvite dager» eller uker der du ikke drikker alkohol.

 

Mann på fjelltur.PNG

 

 

Nyttige linker om alkohol

Offentlig informasjonsnettside om alkohol (helsenorge.no)

Alkovettorganisasjon: Av og til

 

Bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet: A-larm

Informasjon, anbefalinger og råd om vanedannende legemidler og helse

Vanedannende legemidler brukes mot søvnvansker, sterke smerter, angst eller uro. Det er anbefalt å begrense bruken av slike legemidler til korte tidsperioder. Vanligvis brukes de situasjonsbetinget eller inntil to uker. Legen din vil avtale med deg hvor lenge den vanedannende medisinen skal brukes.

Menneske med tanker.PNG

Grunnen til at legemidlende kalles "vanedannende" er at kroppen venner seg til legemidlene, noe som gjør at effekten reduseres. Varig bruk kan føre til utvikling av avhengighet selv om legemidlet brukes slik som legen har anbefalt.

Mange vil oppleve at det er vanskelig å slutte med vanedannende legemidler. Nedtrapping av et vanedannende legemiddel skal gjøres i samarbeid med legen din.

Bruk av vanedannende legemidler

Legemidlene kan være effektive for å lindre akutte symptomer, men ikke-medikamentell behandling er viktiger på lang sikt.

Du kan få økt livskvalitet ved å prøve andre alternativ enn vanedannende legemidler. Snakk med legen din.

Du kan få bivirkninger som trøtthet, konsentrasjonsproblemer og svimmelhet kort tid etter at du har tatt tablettene, og dette kan vedvare til dagen etter. Sterkere smerestillende legemidler gir forstoppelse og kvalme, og kan gi nedsatt seksualfunksjon og seksuell lyst.

Langvarig bruk av vanedannende legemidler er problematisk og fører til redusert effekt, i tillegg kan de gi uønskede bivirkninger som angst, søvnproblemer, nedstemthet og dårligere hukommelse. Bruker du flere vanedannende legemidler samtidig øker risikoen for sløvhet, fall og svekket hukommelse.

Det er ikke anbefalt å bruke flere vanedannende legemidler samtidig.

Eksempler på vanedannende legemidler

 • Sterke smertestillende legemidler:
  • Paralgin og Pinex Forte/Major, OxyNorm, Oxycodone, OxyContin, Durogesic, Dolcontin, Morfin, Oramorph, Tramadol, Nobligan, Tramagetic OD/Retard, Tamgesic, Fentanyl, Norspan, Ketogan. (listen er ikke uttømmende)
 • Beroligende og anstdempende legemidler - benzodiazepiner:
  • Valium, Sobril, Vival, Stesolid, Xanor, Rivotril og Apodorm
 • Sovemedisiner:
  • Zopiklon, Zolpidem, Zopitin, Stilnoct, Imovane og Apodorm
Legemiddelbilde.png

Vanedannende legemidler påvirker din evne til å kjøre bil og utføre krevende/risikofylt arbeid. Snakk med legen din om bilkjøring.

Er du over 65 år?

Legemiddelbivirkninger kan være uspesifikke og mistolkes som normale aldesforandringer eller sykdom. Vanlige bivirkninger som lett kan mistolkes er trøtthet, svimmelhet, dårlig matlyst, falltendens, hukommelsestap, forvirring og forstoppelse. 

Er du eldre er du mer utsatt for bivirkninger fra vanedannende legemidler.

Alkohol og vanedannende legemidler

Du bør ikke drikke alkohol når du bruker vanedannende legemidler. Alkohol og vanedannende legemidler forsterker hverandres effekt og øker risikoen for uforutsette og farlige reaksjoner.

Hvis du lurer på noe: spør om råd hos fastlegen eller hos farmasøyt på apoteket.

Kort om bruk av vanedannende legemidler over lang tid

 • Medisinen får gradvis mindre effekt og til slutt kan virkningen forsvinne helt
 • Du kan få vanskeligheter med å slutte med medisinen
 • Du kan få bivirkninger som dårlig søvn, angst, uro, nedstemthet, forvirring og dårlig hukommelse
 • Svimmelhet og dårlig balanse kan føre til økt fare for fall
 • Nedsatt oppmerksomhet kan øke risikoen for å havne i trafikkulykker og ulykker med arbeidsmaskiner
Mennesker hjerne.PNG

Gode råd ved søvnløshet, uro og angst

 • Snakk med legen din om andre tiltak som kan hjelpe.
 • Unngå koffeinholdige drikker somo kaffe, te og energidrikker etter kl. 14.
 • Ikke bruk alkohol som sovemiddel. Alkohol kan lette innsovningen, men gir urolig søvn med mange oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet.
 • Stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helgene.
 • Unngå å sove på dagtid, eventuelt ta en kort blund på under 20 minutter.
 • Sørg for å få regelmessig mosjon og trening og gjør morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse.
 • Prøv å bruke tablettene bare av og til.
Bilde2.jpg

Nyttige linker om vanedannende legemidler

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med

Sist oppdatert 09.04.2024