Aortastenose med redusert hjertefunksjon

Aortastenose (AS) er den vanligste hjerteklaffesykdommen i utviklede land. AS er en progressiv og alvorlig tilstand som ubehandlet har en median overlevelse på 5 år. Hos eldre pasienter og pasienter med høy operasjonsrisiko gjøres klaffeerstattende inngrep med kateterbasert teknikk (TAVI) fremfor åpen hjertekirurgi. Antallet TAVI-inngrep som gjennomføres øker raskt. Seleksjon av pasienter som vil ha nytte av TAVI kan være utfordrende, fordi de oftere har flere sykdommer og dårligere hverdagsfunksjon som ikke kan avhjelpes med et klaffeinngrep.

Publisert 25.01.2023
Sist oppdatert 14.12.2023
En skjerm med et spill på
Copyright (c) Shutterstock

​Vi ønsker å undersøke om TAVI-behandling av pasienter med samtidig aortastenose og dårlig pumpefunksjon samt amyloidavleiring vil ha effekt på klinisk parametere, hjertefunksjon, symptomer/livskvalitet, fysisk yteevne, hukommelse og overlevelse. 

I denne studien vil vi spesielt se på pasienter med alvorlig AS samt tegn på svekket hjerte-pumpe funksjon (redusert ejeksjonsfraksjon). Måling av ejeksjonsfraksjonen (EF) ved ekkokardiografi er sentralt for å vurdere hjertets pumpefunksjon. Hos pasienter med dårlig pumpefunksjon og AS, såkalt low/flow-low/gradient AS, vil aortastenosen kunne fremstå mindre uttalt og dermed undervurderes. Hos flere av disse pasientene vil det dessuten avdekkes amyloide proteinavleiringer i hjertemuskulaturen. Avleiring i hjertemuskelen vil gjøre hjertet stivere og mindre ettergivelig. 

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.09.2021 fram til 31.12.2023 

Les mer om studien og deltagelse.​