Aortastenose med redusert hjertefunksjon

Aortastenose (AS) er en vanlig hjerteklaffesykdom, 1/20 mennesker over 65 år har AS. I denne studien vil vi se på pasienter med alvorlig AS samt tegn på svekket hjerte-pumpe funksjon som skal få ny hjerteklaff. Vi ønsker å undersøke hvordan det går med disse pasientene etter behandling av AS.

Om studien

Aortastenose (AS) er den vanligste hjerteklaffesykdommen i utviklede land. AS er en progressiv og alvorlig tilstand som ubehandlet har en median overlevelse på 5 år. Hos eldre pasienter og pasienter med høy operasjonsrisiko gjøres klaffeerstattende inngrep med kateterbasert teknikk (TAVI) fremfor åpen hjertekirurgi. Antallet TAVI-inngrep som gjennomføres øker raskt. Seleksjon av pasienter som vil ha nytte av TAVI kan være utfordrende, fordi de oftere har flere sykdommer og dårligere hverdagsfunksjon som ikke kan avhjelpes med et klaffeinngrep.

Vitenskapelig tittel

Aortastenose med redusert hjertefunksjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2021 fram til 31.12.2023

Hvem kan delta?

Pasienter med alvorlig aortastenose som innlegges eller undersøkes poliklinisk på Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, kan bli spurt om å delta i studien.

Hva innebærer studien?

I denne studien vil vi spesielt se på pasienter med alvorlig AS samt tegn på svekket hjerte-pumpe funksjon (redusert ejeksjonsfraksjon). Måling av ejeksjonsfraksjonen (EF) ved ekkokardiografi er sentralt for å vurdere hjertets pumpefunksjon. Hos pasienter med dårlig pumpefunksjon og AS, såkalt low/flow-low/gradient AS, vil aortastenosen kunne fremstå mindre uttalt og dermed undervurderes. Hos flere av disse pasientene vil det dessuten avdekkes amyloide proteinavleiringer i hjertemuskulaturen. Avleiring i hjertemuskelen vil gjøre hjertet stivere og mindre ettergivelig.

Vi ønsker å undersøke om TAVI-behandling av pasienter med samtidig aortastenose og dårlig pumpefunksjon samt amyloidavleiring vil ha effekt på klinisk parametere, hjertefunksjon, symptomer/livskvalitet, fysisk yteevne, hukommelse og overlevelse.

Undersøkelser

  • Klinisk undersøkelse (inkl. blodtrykk, puls, EKG og standard blodprøver)
  • Hjertefunksjon og hjerteklaff undersøkes med ekkokardiografi
  • Pasientens symptomer og livskvalitet kartlegges med spørreskjema (KCCQ og EQ- 5D)
  • Fysiske yteevne vurderes med 6 minutter gangtest, styrke i ben vurderes (5 Times Sit To Stand Test)
  • Hukommelse vurderes (Mini-Cog test)
  • Scintigrafi. Scintigrafi er en nukleærmedisinsk undersøkelse først og fremst brukt ved syklige prosesser i skjelettet for eksempel. skjelettmetataser. Undersøkelsen brukes også til å avdekke amyloide avleiringer i hjertet og andre organer.
  • MR (magnetresonans) er en undersøkelse som kan kartlegge hjertets funksjon og struktur i detalj. MR kan støtte mistanken om ATTR amyloidose eller om det er andre grunner til stivt fortykket hjerte. (Undersøkelsen vil kun utføres hos et fåtall pasienter)

Undersøkelser som er spesielle for studien (vanligvis ikke del av standard utredning) er spørreskjema, 6 minutters gangtest og skjelletscintigrafi, samt at det tas ekstra sett blodprøver som lagres i en biobank. Pasientene følges opp av studieansvarlig lege dagen før TAVI, med 3 mnd. kontroll ved kardiologisk avdeling Rikshospitalet og 12. mnd etter inngrepet.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien bidrar du til ny kunnskap om behandlingen av aortastenose, ny kunnskap som vil komme pasienter til gode i fremtiden.

Fordelen for deg som pasient ved å være med i studien er at din fysiske yteevne og funksjonsnivå kartlegges bedre. En annen fordel for deg er at du vil bli fulgt opp enda tettere, innkalles til 3. mnd kontroll ved Rikshospitalet og du vil ha en kontaktperson i prosjektet.

Behandlingen med TAVI gjøres uavhengig av studiedeltakelse. Studieundersøkelser vil ikke påvirker om du får TAVI eller ikke, men dersom det påvises amyloidose eller annen sykdom vil vi følge dette opp.

En ulempe ved å delta i studien er at det tar noe lengre tid (ca. 3-4 timer) til forundersøkelse med scintigrafi før TAVI. En annen ulempe er at 3 mnd. kontrollen medfører at du må inn til Rikshospitalet en ekstra gang.

Kontaktinformasjon

Studien drives fra Oslo universitetssykehus og ledes av prosjektleder Kaspar Broch, ved avdeling for kardiologi, Rikshospitalet.

Henvendelser ang. studien kan kan rettes til August Flø ved avdeling for kardiologi, Rikshospitalet.