Stab forskning, innovasjon og utdanning

Stab forskning, innovasjon og utdanning har et strategisk og koordinerende ansvar for områdene forskning, innovasjon og utdanning innenfor Oslo universitetssykehus. Stabsenheten har utstrakt samarbeid med helseforetakets klinikker og eksterne aktører som Universitetet i Oslo, OsloMet, andre høyskoler og fagskoler, Helse Sør-Øst mv. Enheten deltar aktivt i regionale og nasjonale råd/utvalg for forskning, innovasjon og utdanning.

Staben er organisert i to avdelinger: Forskningsavdelingen og Utdanningsavdelingen.

Staben ledes av Erlend B. Smeland, Direktør forskning, innovasjon og utdanning.
Lillian Kramer-Johansen er assisterende forskningsdirektør.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Stab forskning, innovasjon og utdanning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 1. etasje.

Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo