Forskningsavdelingen i Stab FIU

Forskningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Forskningsavdelingen har en strategisk-, koordinerende- og bestiller rolle overfor virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice. Som en del av Stab FIU har avdelingen også systemansvar for internkontroll av forskningsprosjekter.

Forskning er en lovpålagt oppgave for helseforetakene. OUS har, som landets største universitetssykehus, et viktig ansvar for å fremme forskningsbasert spesialisthelsetjeneste og kliniske spissfunksjoner.

Medisinsk og helsefaglig forskning skal fremme og styrke den kliniske virksomheten ved OUS. Den skal preges av høy kvalitet, god organisering og gode arbeidsforhold, tett integrasjon i virksomheten og nært samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsavdelingens oppgaver:
(Inkluderer oppgaver for assisterende forskningsdirektør som rapporterer til direktør FIU)

 • Strategisk planlegging, utvikling og koordinering av forskningsvirksomheten.
 • Strategisk ansvar for innovasjon, hovedsakelig forskningsdrevet innovasjon. Eieroppfølging av Inven2.
 • Dialog med sentrale helsemyndigheter og UH-sektoren, herunder delta i råd og utvalg på nasjonalt og regionalt nivå innen forskning og innovasjon.
 • Beslutningsgrunnlag for ledelsen innen forskning og innovasjon.
 • Avtaler på institusjonsnivå (Universitetet i Oslo, OsloMet m.fl).
 • Utforme og vedlikeholde overordnede strategier og handlingsplaner/områdeplaner for forskning og innovasjon.
 • Samle, analysere og rapportere data knyttet til forskning og innovasjon ved sykehuset – herunder vurdere virksomheten i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • Koordinere sentral infrastruktur for forskning og innovasjon.
 • Bidra til institusjonelle retningslinjer for forsvarlig forsknings- og innovasjonsaktivitet – og administrasjon.
 • Forskningsavdelingen representerer OUS i Forskningsrådets infrastrukturprogram Biobank Norge.

Medarbeidere

 • Herald Reiersen (avdelingsleder), herald.reiersen at ous-hf.no
 • Pål Bakke (spesialrådgiver, assisterende avdelingsleder), pal.bakke at ous-hf.no
 • Matthias Kolberg (spesialrådgiver), matthias.kolberg at ous-hf.no
 • Ihsane El Younoussi (konsulent – administrasjon)

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Stab Forskning, innovasjon og utdanning
Forskningsavdelingen Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus 
Bygg 1, 4. etasje

Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo