Forskningsavdelingen i Stab FIU

Forskningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Forskningsavdelingen har en strategisk-, koordinerende- og bestiller rolle overfor virksomhetsområde Forskningsstøtte i Oslo sykehusservice. Som en del av Stab FIU har avdelingen også systemansvar for internkontroll av forskningsprosjekter.

Forskning er en lovpålagt oppgave for helseforetakene. OUS har, som landets største universitetssykehus, et viktig ansvar for å fremme forskningsbasert spesialisthelsetjeneste og kliniske spissfunksjoner.

Medisinsk og helsefaglig forskning skal fremme og styrke den kliniske virksomheten ved OUS. Den skal preges av høy kvalitet, god organisering og gode arbeidsforhold, tett integrasjon i virksomheten og nært samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Medarbeidere

  • Pål Bakke (spesialrådgiver, assisterende avdelingsleder), pal.bakke at ous-hf.no
  • Matthias Kolberg (spesialrådgiver), matthias.kolberg at ous-hf.no
  • Ihsane El Younoussi (konsulent – administrasjon), ihsael at ous-hf.no 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Stab Forskning, innovasjon og utdanning Forskningsavdelingen Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Oslo
Bygg 1, 4. etasje
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo