Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Avdelingen har strategisk og koordinerende ansvar for utdanningsvirksomheten ved sykehuset

Oslo universitetssykehus utdanner flere helsearbeidere enn noe annet norsk sykehus. I nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner skal sykehuset være medvirkende til at det utdannes helsearbeidere basert på samfunnets fremtidige behov. Utdanning skal også bidra til at sykehuset innehar den kompetanse som et ledende universitetssykehus trenger. Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgaver og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning.

Utdanningsavdelingens oppgaver:

  • Strategisk planlegging, utvikling og koordinering av utdanningsvirksomheten.
  • Dialog med sentrale helsemyndigheter og UH-sektoren, herunder delta i råd og utvalg på nasjonalt og regionalt nivå innen utdanning.
  • Beslutningsgrunnlag for ledelsen innen utdanning.
  • Avtaler på institusjonsnivå (Universitetet i Oslo, OsloMet, andre høyskoler og fagskoler, andre helseforetak).
  • Utforme og vedlikeholde overordnede strategier og handlingsplaner/områdeplaner for utdanning.
  • Samle, analysere og rapportere data knyttet til utdanningsaktiviteter ved sykehuset herunder vurdere virksomheten i nasjonal og internasjonal sammenheng.
  • Bidra til institusjonelle retningslinjer for å sikre utdanningsaktivitet i tråd med gjeldende krav og behov.
  • Oppfølging av nytt styringssystem for høyere utdanning (RETHOS).

Medarbeidere

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Stab Forskning, innovasjon og utdanning
Utdanningsavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 2, inngang 2H, 2. etasje

Ullevål sykehus Bygg 2

Kirkeveien 166

0450 Oslo