Oslo blir med i Kompetansebroen

Helsefellesskap Oslo - som inkluderer sykehusene Lovisenberg, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus - tar nå i bruk Kompetansebroen.no, en plattform for fagutvikling og kompetansedeling for helsepersonell og helsefellesskap.

Passert
31.
januar
2024
  1. 31. jan. 2024, 08:30 - 09:15
Bli med i webinaret

Tid og sted

Hvor

Webinaret er digitalt og holdes på Teams.

Bli med i webinaret

Kompetansebroen er for deg som er helsepersonell, student eller ansatt i helsetjenesten. Et eget område i Kompdtansebroen for oss i Oslo gir oss mulighet til å fremme samhandlingsprosjekt og kompetansehevingsressurser i hovedstaden.

Vi lanserer Oslo-området med et kort webinar hvor det vil gis informasjon om siden, presentasjon av lokal redaksjon i Oslo og hvordan Kompetansebroen kan benyttes.

Les mer om webinaret på kompetansebroen.no

Kontakt

    Kim Amundsen

    Kim Amundsen

    Spesialrådgiver, Oslo universitetssykehus Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

    kimamu@ous-hf.no