En lege som undersøker en pasient

Fastleger og andre henvisere

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak og har lokal- region- og landsfunksjoner. Sykehuset samarbeider med fastleger, kommuner og sykehus i Hovedstadsområdet og landet forøvrig. Vi tilstreber at alle samarbeidsparter skal kjenne til og bruke sykehusets tjenester til beste for befolkningen.

Sist oppdatert 18.08.2023