PreventADALL

PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies) er en stor internasjonal studie med formål å undersøke om enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer. Den skal også identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer gjennom svangerskap, fødsel og barndom påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet. Vi vil omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for å redusere utvikling av folkesykdommer, og gi bedre allmennhelse.

Kjære deltagere

PreventADALL studien har nå vist at matallergi ved treårsalder kan forebygges. Stor takk til alle deltagere for å ha bidratt til disse viktige resultatene. 

I studien fant vi at introduksjon av peanøtt, melk, hvete og egg fra tre måneder reduserte risikoen for allergi mot disse matvarene ved treårsalder. Forekomsten var redusert fra 2,3 prosent til 1,1 prosent, det vil si mer enn en halvering! På nasjonalt nivå tilsvarer dette at vel 1000 3-åringer i Norge per år kan unngå allergi mot peanøtt, melk, egg og hvete dersom alle barn starter å smake vanlige matvarer fra tremånedersalder.

Resultatene ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet (25. juni 2022). 

Se nyhetsbrev for mer detaljer.PDF

Husk å kontakte oss på preventadall@ous-hf.no hvis du har eller skal endre e-post adresse.

 

E-post Oslo: preventadall@ous-hf.no.
Telefon Oslo: (+47) 94 81 39 51.

E-post Østfold: preventadall@so-hf.no.
Telefon Østfold: (+47) 91 53 26 18.

Oppmøtested Oslo:

Oslo Universitetssykehus Ullevål, Barnesenteret Bygg 9, 3. etasje.

Parkering:

Deltakere til kontroll ved Ullevål sykehus kan parkere gratis på "Parkering for ansatte" bak Barnesenteret eller "Parkering for ansatte" i parkeringshuset. Gi umiddelbart beskjed om bilens registreringsnummer i skranken i 1. etasje på Barnesenteret.

 

Sist oppdatert 27.05.2024