Et nærbilde av en baby

Undersøkelser av barna

Alle barna er undersøkt ved 3, 6, 12, 24 og 36 måneders alder, vi er nå i gang med 7-årsoppfølgingen.

Innkalling til time kommer på e-post.

Kontrollene skjer ved Barneavdelingene ved Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssjukhus.

Barnet skal fortrinnsvis ikke bades eller smøres med fuktighetskrem de siste 24 timene før kontrollene.

Forventet tidsbruk er omkring 1 time og 15 min.

Alle undersøkelsene er frivillig, og foreldre kan si ifra dersom det er noe de ikke ønsker at barnet skal undersøkes for.

Undersøkelsene er ikke smertefulle foruten blodprøve og noen ganger prikktesting. 

Ved blodprøvetakning legger vi på bedøvelseskrem i forkant.

En prikktest gjennomføres ved at ulike allergener prikkes ned i huden på underarmen med en lansett.

 

Dette undersøkes på kontrollene
 

7 år:

 • intervju
 • lungefunksjon
 • blodtrykk
 • antropometriske mål (lengde, vekt)
 • undersøkelse hud
 • prikktest
 • blodprøve
 • allergiutredning

36mnd/3år:                                                                                                    

 • lungefunksjon
 • blodtrykk
 • penselprøve på hud
 • vanntap over hudbarrieren (TEWL – TransEpidermalWaterLoss)
 • antropometriske mål (lengde, vekt, omkrets arm, brystkasse, mage, hode)
 • klinisk undersøkelse
 • prikktest
 • blodprøve
 • allergiutredning
 • avføring og spyttprøve (hjemme, sendes til oss etter kontrollen)

24mnd/2år: 

 • antropometriske mål (høyde, vekt, omkrets av armen)
 • vurdering av huden
 • blodprøve

12 mnd: 

 • lungefunksjon
 • blodtrykk
 • hudundersøkelse
 • penselprøve på hud
 • vanntap over hudbarrieren (TEWL – TransEpidermalWaterLoss)
 • antropometriske mål (lengde, vekt, omkrets arm, brystkasse, mage, hode)
 • klinisk undersøkelse
 • prikktest
 • blodprøve
 • avføring og spyttprøve (hjemme, sendes til oss etter kontrollen)
 • urinprøve

6 mnd:

 • blodtrykk
 • hudundersøkelse
 • prikktest
 • avføring (hjemme, sendes etter kontrollen)
 • urinprøve
 • lengde og vekt

3 mnd:

 • lungefunksjon
 • blodtrykk
 • hudundersøkelse
 • penselprøve på hud
 • vanntap over hudbarrieren (TEWL – TransEpidermalWaterLoss)
 • antropometriske mål (lengde, vekt, omkrets arm, brystkasse, mage, hode)
 • klinisk undersøkelse
 • blodprøve
 • prikktest
 • matallergiutredning
 • avføring og spyttprøve (hjemme, sendes til oss etter kontrollen)
 • urinprøve

 

Sist oppdatert 05.04.2024