Søkelys på det friske: Tilbudene motiverer barn og unge og familiene deres

Med midler fra Barnestiftelsen ønsker primus motorene for Barne- og ungdomsprogrammet i OUS å skreddersy engasjerende og fellesskapende tilbud for barn og ungdom og styrke samarbeid og tverrfaglighet på tvers av sykehuset.

Leder av Barne- og ungdomsprogrammet Ragnhild Hals og aktivitetsleder Anders Brørby.
Leder av Barne- og ungdomsprogrammet Ragnhild Hals og aktivitetsleder Anders Brørby.

​– Mange har det ekstra vanskelig i en periode, og vi erfarer at det å tilrettelegge for lek, aktivitet og trivsel virker. Tilbudene motiverer både barn og unge og familiene deres. Vi ser barna og ungdommene som personer, ikke forskjellige diagnoser. Vi vil at de skal ha det best mulig også psykososialt når de er på sykehus. Så drømmen er å ha ressurser til å kunne skreddersy mer for dem, sier leder av Barne- og ungdomsprogrammet Ragnhild Hals.

På tvers av sengeposter og diagnoser

Barne- og ungdomsprogrammet legger til rette tilbud for barn og unge hvor de kan møtes på tvers av sengeposter og diagnoser. Blant annet har programmet fast fritidsklubb hver uke på Rikshospitalet og på Ullevål.

– Dette er for alle barn i skolealder og er kjernen i tilbudet vårt, for det binder det hele sammen. Her kan de møtes og delta i ulike aktiviteter, slik de trolig ville gjort om de ikke hadde vært på sykehus, sier aktivitetsleder Anders Brørby.

Anders Brørby startet å jobbe på fritidsklubben for ti år siden. Tilbudet har blitt bygget gradvis opp, og er nå godt etablert. Her er både barn og ungdom som er innlagt på sykehuset velkomne, sammen med barn og unge som er pårørende. De kan komme uten påmelding, og i dag er det seks ansatte som driver fritidsklubben.

– For barna er det en fordel å ha en fast gjeng i turnus å forholde seg til. De blir godt kjent, og det skaper stabilitet og trygghet. Midlene fra Barnestiftelsen som vi har til rådighet, er helt essensielle for at vi skal kunne gi barn og unge disse tilbudene. Nettopp tilbud hvor vi setter søkelys på det friske i livet, sier han.

Møte barn og ungdom der de er

Som mange kjenner til, kan gaver til Barnestiftelsen i hovedsak gis til to ulike formål: Til forskning og fagutvikling og til tiltak for økt aktivitet og trivsel under sykehusoppholdet. Og sistnevnte brenner de to ekstra for. Ragnhild Hals har jobbet på mange barneavdelinger i årenes løp og ivrer for å møte barna der de er.

– Hva er det som opptar friske barn i dag? spør hun og fortsetter:

– Skal du møte dem som skal gjennom ulike prosedyrer på best mulig måte, så må du skape tillit og vite noe om hva barn og unge på samme alder er opptatt av. Lek og spill er viktig når de skal gjennom ulike prosedyrer og tøffe tak, sier hun og legger til:

– Barn som for eksempel er kvalme under en kur, opplever at de glemmer dette litt når de er opptatt av spill. Og når de kommer på sykehus, kan de oppleve at det likevel er mye som er friskt rundt dem. Alt fra farger på veggene, til muligheten for å være ute. Derfor lagde vi natursti, rundløype og gapahuk utenfor bygget. Jeg så tidlig positive effekter av dette, og det har vi bygget videre på. På sykehuset er disse pasientene først og fremst barn og unge med sine interesser selv om de er i en vanskelig situasjon. Barn og ungdom må få være barn og ungdom, ha aktiviteter og mulighet til fellesskap med andre også når de må være på sykehus, sier hun.

Nyeste tilbud med besøk av sykehushund

Arrangementene de tilrettelegger for er flere: Julekino med rød løper, konserter, barneteater, klovner, tryllekunstnere, barnas MC- dag, fun olympics og cosplay. Sjørøverfest, sommerfest og julefest og det nyeste tilbudet med besøk av sykehushund.

– Det har vært veldig populært, og rundt 20 barn med foreldre kommer hver gang for å hilse på hunden. Tilbakemeldingene fra foreldre og barna selv viser at dette er kjærkomment. Mange savner kontakt med hunden de har hjemme.

Bilde av Ragnhild Hals, sykehushunden Varg og Tone Maren  Ramsli

Spesial- og helsesykepleier og leder av Barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo universitetssykehus Ragnhild Hals sammen med Tone Maren Ramsli fra Stiftelsen Sykehushunder.

Hovedfokuset med aktivitetene er å gi pasientene de samme tilbudene som friske barn og unge på samme alder har. At de for eksempel får se den nyeste filmen de ikke får sett på kino og at de har et spill som treffer med tiden og er moderne.

Maskoten til barneavdelingene ​

Mange kjenner til musefiguren Rasmus. Han er maskoten til barneavdelingene på sykehuset og er utviklet gjennom Barne- og ungdomsprogrammet. Barn som skal i narkose for første gang, får en liten variant av han. Rasmus er en samlende figur for barnepasientene og et symbol på alt det tøffe de har vært gjennom. Mange andre sykehus følger nå etter og har en tilsvarende figur som Rasmus.

Oslo universitetssykehus behandler de dårligste av de dårlige pasientene i landet. At det psykososiale spiller en viktig rolle, er forskningsbasert og godt faglig begrunnet. De siste årene har det blitt større anerkjennelse for dette. Bevisstheten i avdelingene om at alle disse tilbudene finnes og verdien av å ta vare på det som er friskt og normalt, er også økende.

– Men den økonomiske biten har ikke fulgt etter. Forskningsmidler er nødvendig for å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder. Like viktig er midler til aktiviteter og lek som gir motivasjon og oppmuntring for barn og unge til alt de må gjennomgå på sykehuset. Vi må ta vare på hele mennesket og familien rundt barnet. Veiene til målet er mange, sier de to. ​

Les mer om hvordan barnestiftelsen forvalter gaver til arbeidet med syke barn i OUS på oslo-universitetssykehus.no

​​

Bildecollage av spiderman, politi på motorsykkel med et barn som sitter bak og bilde av alloweenfest

Glimt fra arrangementer Barne- og ungdomsprogrammet legger til rette for.

 
Sist oppdatert 18.12.2023