Ekspertsykehuset

Barnestiftelsen forvalter gaver til arbeidet med syke barn i OUS

Vår pasientbehandling er statlig finansiert, men det er likevel flere ting vi ønsker å gjøre bedre. Gaver bidrar til å gjøre oss i stand til nettopp dette.  Gaver kan i hovedsak gis til to ulike formål, tiltak for økt aktivitet og trivsel under sykehusoppholdet og til forskning og fagutvikling. Alle gaver går nær uavkortet til formålet, og vi legger stor vekt på at de brukes slik vi har avtalt med giver.

En person i en labfrakk
Foto: Shutterstock.

​Foto: Shutterstock og OUS.

Pasienter kommer fra hele landet

Hver eneste dag og hver eneste natt, hver uke og hver måned, sommer og vinter er det barn og unge som behandles for alvorlig og mindre alvorlige sykdommer på OUS.

De kommer fra Oslo, fra Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge. De får kreftmedisiner, antibiotika, nye organer og immundempende medisiner.

Noen får en paracet og andre får dialyse. De undersøkes med røntgen og ultralyd, CT og MR og går på skole. All denne nødvendige medisinske behandlingen betales i Norge av staten, og barn i Norge får god behandling, og mange blir friske.

Gavene til Barnestiftelsen gir oss en mulighet til å prioritere tiltak og aktiviteter som vi ser og hører fra barna at de trenger og setter pris på.

Det gir oss mulighet til å drive forskning på sykdommer som vi ikke ellers hadde fått så mye kunnskap om.

Det gir oss mulighet til å drive forskning og utvikling på felter der vi ser at vi nærmer oss viktige resultater. Både barna, foreldrene og vi som jobber her setter stor pris på gavene.  

Givere kan bestemme om de ønsker å støtte et særskilt område, eller overlate til vårt fagmiljø å vurdere hvor en gave kommer mest til nytte.

Barnestiftelsen ved Oslo universitetssykehus, postboks 4956, Nydalen, 0424 Oslo.

 • Kontonummer: 1202.10.12872.
 • Vipps: 98529.

Merk innbetalingen med det du ønsker at gaven skal gå til.

Det er likevel flere ting vi ønsker å gjøre bedre særlig innenfor forskning og miljøtiltak

Vi mottar jevnlig pengegaver til dette og i blant fra innsamlingsaksjoner og deler av arv. Slike gaver gjør det mulig for oss å gjøre ting vi ellers ikke får til så godt som vi ønsker. Det gir oss mulighet til å gjøre noe ekstra for de som trenger det aller mest, og til å videreutvikle vårt behandlingstilbud.

 

Bilde av dukke

 

 

For å forvalte dette på en trygg og korrekt måte har sykehusets styre etablert en Barnestiftelse med et eget eksternt styre bestående av en forretningsjurist (hos Wiersholm), en dommer og en pensjonert barnelege/professor. De gjør alle dette gratis. Alle gaver går derfor nær uavkortet til formålet med unntak av et lite beløp til eksternt, uavhengig regnskap og revisjon.

De siste årene har vi derfor kunnet dele ut ca 3,5 millioner kroner årlig til ulike tiltak innen aktivitet og trivsel og til forskning og utvikling.

Aktivitet og trivsel

Noen barn er på sykehus kun noen timer mens andre kan være innlagt flere måneder. Noen er nyfødte, og andre er ungdommer som snart er voksne.

Det er store forskjeller mellom ulike barn og hva slags situasjon og behov de har. Når barn selv forteller om hva som er viktig for dem på sykehus, hender det ofte at de peker på de tingene som bygger opp om det «friske i livet».

 

Rasmus

 

 

For noen er dette møtet med musikkterapeuter og sykehusklovnene, for andre er det bruken av maskoten Rasmus og besøk på Friluftssykehuset.

Tiltak for økt aktivitet og trivsel under sykehusoppholdet som støttes av

Barnestiftelsen omfatter derfor musikkterapeuter, utvidet bruk av vår maskot «Rasmus», sykehusklovner, Fritidsklubb, konserter, turer, leker og utstyr til ulike aktiviteter for barna under oppholdet på sykehus.

Forskning og utvikling

Støtte til forskning og utvikling bidrar til at vi stadig kan forbedre vårt behandlingstilbud.

Barnestiftelsen har de senere årene støttet ulike forskningsprosjekter:

 • Ernæring til for tidlig fødte, medfødt leversykdom (Aagenæs sykdom)
 • Forbedret behandling og oppfølging av overvekt hos barn og ungdom
 • Presisjonsbehandling av kreft hos barn
 • Effekten av vår behandling av barn med diabetes på senere hjerte- og karsykdom
 • Avanserte genstudier av barn med forsinket utvikling
 • Forebygging av astma og allergi
 • Videreutvikling av Friluftssykehuset som en terapeutisk arena for barn med alvorlig sykdom og deres familier.

Konta​​kt oss

Ønsker du mer informasjon, eller å snakke om tiltak du ønsker å støtte kan du kontakte klinikkleder Ellen Ruud e-mail: 

 

Her kan du lese mer om Barne- og ungdomsklinikken, OUS.

Artikler om Barnestiftelsen

  Sist oppdatert 03.11.2023