Nye kuvøsepledd til de aller minste med midler fra Barnestiftelsen

Med nye antimikrobielle kuvøsepledd og oppmerksomheten ekstra rettet mot basale smittevernsrutiner, vil legespesialisten få ned sepsisforekomsten.

Bilde av Sarah Elvira Sonesson som viser fram kuvøsepledd
Sarah Elvira Sonesson, legespesialist på nyfødtintensiv på Ullevål sykehus, brenner for å bekjempe infeksjoner hos premature nyfødte.
​Da vinnerne av LIS-forbedringsprosjekter ble kåret under Pasientsikkerhetsuka 2022, gikk Sarah Elvira Sonesson til topps for sitt arbeid, med prosjektet for nettopp bekjempelse av infeksjoner hos premature nyfødte. Sammen er de fem leger og to sykepleiere i prosjektet. Premien under kåringen var et beløp til velferds- og kvalitetsforberedende tiltak på avdelingen.

​Avspark på avdelingen

Beløpet brukte Sonesson nylig til en motiverende «kick off»– lunsj for å markere starten på fase 1 i prosjektet. 

- Vi igangsetter nå fase 1 i prosjektet som handler om å redusere infeksjoner hos de mest premature barna. Vi har sett at sen sepsis eller sykehuservervet infeksjon er høy på avdelingen og høyere enn forventet sammenliknet med andre nyfødtavdelinger i Europa, sier Sonesson.

I Norge fødes ca. fem prosent av alle barn for tidlig, og sen sepsis kan opptre etter at barnet er minst 72 timer gammelt. Det kan være vanskelig å identifisere smittekildene, og på nyfødtintensiv startet de med ny registrering 3. april.

- Vi registrerer alle stikk gjennom hud i en 8 ukers periode, samt antall sepsis episoder. Så sammenlikner vi tallene med registreringer gjort sommeren 2022 før vi satte i gang med tiltak. Vi skifter nå kuvøsepledd daglig istedenfor ukentlig.

Prosjektgruppa ble inspirert av en professor og nyfødtmedisiner som har jobbet ved flere sykehus i Tyskland og Canada. Her igangsatte han en rekke infeksjonsforebyggende tiltak. 

De fikk ned forekomsten av sen sepsis fra > 50% til under 10%. Vi kan gjøre det samme, sier hun og forklarer:

- De fant ut at kuvøsepleddene koloniseres med bakterier etter sju til åtte timer, og derfor tror vi det er viktig å bytte de ofte. 

Det beste for de aller minste

Men i stedet for å bare bytte de gamle pleddene oftere, søkte Sarah midler hos Barnestiftelsen for å kjøpe inn 25 nye, antimikrobielle kuvøsepledd. Stiftelsen forvalter som kjent gaver til arbeidet med syke barn i OUS, og deler ut midler til tiltak innen blant annet forskning og utvikling.

- Pleddene er laget av et materiale bakterier ikke fester seg så lett i. De inneholder tråder med antimikrobielle egenskaper. I tillegg er de lystette, sklir ikke og har fleksible klaffer. Vi ønsker å redusere sykelighet hos de aller minste. Sepsis er assosiert med dårligere nevrokognitivt utkomme og lengere sykehusopphold. Å få forekomsten ned er først og fremst til barnas beste, men i tillegg har det også et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier hun.

Nå retter avdelingen oppmerksomheten mot å forbedre basale smittevernsrutiner.

- Vi har allerede gode prosedyrer, men vi setter nå inn et ekstra støt og fokuserer på basale smittevernsrutiner. Å finne ut av hva som gir effekt tar tid, og det er hensiktsmessig at tiltakene innføres i flere faser for å se hva det er som faktisk gir resultater. I fase 2 skal vi se mer på lengde av inneliggende kateter og venefloner, samt redusere antall blodprøver som tas. Det blir spennende å se om tiltakene har effekt, sier hun.

- Jeg må rose alle de ansatte på avdelingen for engasjementet de viser for prosjektet. Vi brenner virkelig for å fortsette med arbeidet, sier Sarah Elvira Sonesson.​
Sist oppdatert 18.04.2023