Bilde av jente som løper

Overvektspoliklinikken for barn og unge

På poliklinikken (tidligere kalt Stor og Sterk) får foreldre, barn og unge oppfølging og behandling for høy vekt. Vi holder til på Ullevål sykehus, bak Barnesenteret.

På poliklinikken får dere møte barnelege, barnesykepleier, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og medisinsk sekretær.

Oppfølging hos oss omfatter utredning og behandling av høy vekt og følgetilstander.  Dere får oppfølging hos oss i cirka 2 år, og hele familien involveres i oppfølgingen. Vi samarbeider tett med helsesykepleier og fastlege.

 Les mer om tilbudet vårt i  brosjyren Informasjon om Overvektspoliklinikken 01.2023.pdf

Er du helsepersonell finnes mer informasjon om f.eks. henvisning her: Overvektspoliklinikken for barn og unge - informasjon til helsepersonell

 

Alle som kommer til oss får en medisinsk vurdering og oppfølging av barnelege, for å forebygge og utrede følgetilstander (f.eks. leversykdom, hjertesykdom, høyt blodtrykk, diabetes type 2, sosiale og psykiske vansker). Alle får også en kartleggingstime til psykolog, og de som har behov for det blir henvist videre til BUP eller andre lokale tiltak. Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger kosthold og spisemønster, og dere får råd og veiledning om hva som er bra å spise og drikke. Vi henviser fysioterapeut ved behov.  Fysioterapeut kartlegger funksjon og veileder om fysisk aktivitet. Det fleste får også tilbud om å delta på oppstartsgruppe og kostholdsgruppe. Etter dette er det kontroller hver 3-4 måned, i cirka 2 år.  

Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, og ønsker at alle har oppfølging hos helsesykepleier eller fastlege mellom kontrollene hos oss.

Dersom det er behov for å samkjøre oppfølgingen rundt din familie, setter vi opp et videomøte hvor helsesykepleier/fastlege og sykehus snakker sammen. Dette krever samtykke fra dere.

 

Alle som kommer til oss tar blodprøver cirka en gang i året. Gi beskjed ti oss om det er vanskelig for barnet å ta blodprøve, da prøver vi å tilrettelegge for det.  

Medikamentell behandling (Wegovy) kan være aktuelt for noen over 12 år.

Vi har ikke kirurgisk behandling (fedmeoperasjon) for barn og unge under 18 år.

Du som barn eller ungdom har rett til å bli hørt og til å påvirke oppfølgingen din på sykehuset.

Les mer om dine rettigheter på barneombudets nettsider. Barn og unges helse – Barneombudet

Helsepersonell anbefales å se nettside for helsepersonell for informasjon om henvisning: Overvektspoliklinikken for barn og unge - informasjon til helsepersonell - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Er du foreldre/barn/ungdom og sliter med høy vekt, ber vi deg/dere ta kontakt med helsesykepleier eller fastlege som kan henvise til oss.

Ansvarlig barnelege på poliklinikken vurderer henvisningen, og om du oppfyller kriteriene kan du få behandling hos oss.

Har du spørsmål om henvisning og kriterier, ta kontakt med oss eller se nettsiden for helsepersonell.

Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo (KOBU Oslo):

I 2020 fikk vi tillatelse fra Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus til å opprette et lokalt kvalitetsregister, KOBU Oslo, med en tilhørende forskningsbiobank. Deltagelse er helt frivillig, og krever samtykke fra dere.  

Her kan du lese mer om KOBU. Informasjonsportal for deg som har avgitt bredt samtykke - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)  

Kvalitetsregister brosjyre 12.2022.pdf

Spør meg! Brukerrapporterte data hos barn og unge med overvekt og fedme:

Sammen med Folkehelseinstituttet jobber vi med å lage spørreskjemaer om hvordan dere opplever helsetilbudet hos oss. Vi tester også spørreskjema som handler om hvordan du opplever din egen helse. Det kan hende du blir bedt om å fylle ut disse skjemaene hos oss på poliklinikken.

eBattle

eBattle er en nasjonal studie for ungdom 12 år eller eldre, hvor vi tester ut lavenergi-diett, medikamentell behandling og levevanebehandling. Det kan hende du blir spurt om å delta. Spør oss dersom du ønsker mer informasjon.

Vi jobber med å lære mer om spiseforstyrrelse hos barn og unge med høy vekt. Er du bekymret for barnet ditt eller har spørsmål ta kontakt med fastlegen, helsesykepleier eller oss.

På Helsenorge finnes det mye god helseinformasjon. Fedme og overvekt hos barn og unge - Helsenorge

Kostverktøyet har mange fine ressurser og en egen side for familien. Familie (kostverktoyet.no)

Bufdir har mange fine ressurser f.eks. om hvordan snakke med barnet ditt om kropp og vekt Hvordan snakke med barn om kropp og overvekt | Bufdir

Rådgivning om spiseforstyrrelse (ROS) og Spiseforstyrrelseforeninge (Spisfo) har mye god informasjon om spiseforstyrrelser som f.eks. overspisingslidelse. ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser - nettros.no, HJEM | Spisfo

Kontakt

Telefon

Telefontid: mandag-fredag, 8.00-15.30.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 95, Ullevål sykehus (bygg bak Barnesenteret)