Overvektspoliklinikken for barn og unge - informasjon til helsepersonell

Fedme er en kronisk sykdom med et komplekst årsaksbilde, og med alvorlige konsekvenser for både den fysiske, psykiske og sosiale helsen. For å hjelpe familier på en best mulig måte ønsker vi tett samarbeid med behandlere i bydeler i Oslo kommune. Her finner du nyttig informasjon til deg som helsepersonell om henvisning, oppfølging lokalt samt ulike ressurser. Vi oppfordrer alle familier som følges ved poliklinikken til oppfølging i førstelinjetjenesten parallelt med behandling ved poliklinikken.

For oversikt over behandlingstilbudet ved Overvektspoliklinikken:  

Informasjon om Overvektspoliklinikken 01.2023.pdf  

Samhandlingsbrosjyre 01.2023.pdf 

eller les mer under.

Behandling ved overvektspoliklinikken

Helsesykepleier, fastlege og annet helsepersonell kan sende henvisning elektronisk eller via post.  

For henvisning i CGM se veiledning. LENKE / Veiledning til å sende elektronisk henvisning i CGM_04.2023 (tittel pdf).

For henvisning via post se henvisningsskjema. LENKE / Henvisningsskjema 2021.pdf.

Helsesykepleier, fastlege og annet helsepersonell kan sende henvisning elektronisk eller via post. Aktuell vekt- og høydemåling  foreligge.

Henvisningskriterier:

Barn og ungdom 2-18 år kan få behandling hos oss, og må oppfylle ett av punktene under:

Overvekt (iso-KMI ≥ 25) med følgetilstand hos barnet/ungdommen

Fedme (iso-KMI ≥ 30) med hereditet og/eller følgetilstand hos barnet/ungdommen

Alvorlig fedme (iso-KMI ≥35)

Følgetilstander:

Insulinresistens/redusert glukosetoleranse, diabetes mellitus type 2, hypertensjon, hyperlipidemi/hyperkolesterolemi, fettlever, søvnapné, PCOS.

Hereditet:

En førstegradsslektning eller flere andregradsslektninger med overnevnte tilstander, tidlig debuterende hjerte- og karsykdom (debut: < 55 år menn, < 65 år kvinner) eller fedmeoperasjon.

Send PLO-melding, kopi av journalnotat eller kort oppsummering til OUS etter hver samtale. Spørsmål til Overvektspoliklinikken kan også sendes via PLO-melding.

PLO-melding sendes Oslo universitetssykehus, ‘Barnehabiliteringen’. Legg inn pdf- Veiledning til PLO-melding_04.2023.

Vi ønsker tett samarbeid med behandlere i bydel: ring eller send PLO-melding om du ønsker å drøfte en case eller har spørsmål. Telefon:  23 02 55 50

Neste fagdag blir i uke 10, 2025. Det er samme uke som Obesity Day (lenke). Mer informasjon kommer!

Tidligere fagdager, program og presentasjoner:

2023 – pdf med program og presentasjoner

2022 - pdf med program og presentasjoner

Fire-seks ganger i året har vi faggruppe på Ullevål sykehus. Faggruppen er kun for helsepersonell, er gratis og varer 3 timer inkl. pause. Påmelding er nødvendig. Faggruppen ledes av helsesykepleiere og består av omvisning på Overvektspoliklinikken, foredrag om overvekt og fedme hos barn og unge, diskusjon og presentasjon av caser.

Oppmøtested: Bygg 95, Ullevål sykehus (bygg bak Barnesenteret),

Faggrupper 2024:

22. mars, 11.30-14.30.

24. mai, 11.30-14.30.

6. september, 11.30-14.30.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kontakt: maria.lindseth@bbj.oslo.kommune.no.

Vi har to ulike grupper ved Overvekltspoliklinikken: Oppstartsgruppe og Kostholdsgruppe.

Oppstartsgruppen: I oppstartsgruppen gis mye praktisk informasjon om behandlingstilbudet og om overvekt/fedme generelt.

Kostholdsgruppen: I kostholdsgruppen gir klinisk ernæringsfysiolog informasjon om anbefalt kosthold ved overvekt.

Fast helsesykepleier får invitasjon i innboksen i CGM til oppstartsgruppen. Alle er velkommen til å delta, selv om man ikke følger en familie. Kontakt Overvekstpoliklinikken om du har spørsmål eller vil delta, telefon: 23025550.

Vi har opprettet ett nettverk for helsepersonell som jobber med overvekt og fedme, og ønsker flere kontaktpersoner.

Nettverket skal være ett rom for å dele erfaringer, samt for kompetanseheving og veiledning. Kompetansen og engasjementet håper vi at du tar med tilbake til bydel, slik at du kan være en lokal ressurs for kollegaene dine.

Vi har jevnlige digitale møter (hver andre måned).

Har du spørsmål eller interessert i å vite mer ta kontakt med helsesykepleier Maria Lindseth, på e-post: maria.lindseth@bbj.oslo.kommune.no.

Det er utarbeidet prosedyre for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i oppfølging av barn og unge med overvekt/fedme. Under finner du anbefalingene i prosedyren:

 • OUS sender poliklinisk notat til helsesykepleier og fastlege. Opprett gjerne en dialog med fastlegen og avklar oppfølging av familien.
 • Psykologen ved Overvektspoliklinikken ringer alle helsesykepleiere.
 • Ring foresatte og avtal samtale (helst fysisk på helsestasjon/skole).
 • Generelt anbefales samtale hver 6.-8. uke i bydel.
 • Om samtalen:
  • Ta utgangspunkt i notat fra Overvektspoliklinikken, hvor det gis råd om helsemessige forhold – som kosthold, aktivitet, vektmåling og oppfølging generelt. Behandlingsmål er formulert av lege i samråd med familien. Dersom du har innspill til behandlingsmål eller veiing, ta gjerne kontakt med Overvektspoliklinikken (PLO-melding).
  • Møtet med helsesykepleier er en viktig arena hvor foresatte/barnet kan stille spørsmål, dele frustrasjon og utfordringer. Det er viktig å minne foreldrene på at dette er et familieprosjekt. Dette er ikke noe barnet/ungdommen skal stå i alene.
  • Hver familie og sak er unik. Vurder om det er mest nyttig å ha samtale med foreldre og barn sammen eller foreldre alene. Bruk gjerne åpne og utforskende spørsmål eller Motiverende Intervju (se tips til podcast under). Husk at tillit og relasjon er avgjørende for å få til endring.
  • For inspirasjon til samtale anbefales artikkel fra bufdir: ‘Hvordan snakke med barn om kropp og overvekt’ (se lenke under tips og råd)
 • Send PLO-melding (kopi av journalnotat eller kort oppsummering) til OUS etter hver samtale. Spørsmål kan også sendes via PLO-melding
 • PLO-melding sendes Oslo universitetssykehus, ‘Barnehabiliteringen’, se overvektspoliklinikken sin hjemmeside.
 • Kontakt Overvektspoliklinikken om du ønsker video-/samarbeidsmøte eller om du ikke mottar epikrise (OUS skal sende epikrise etter hvert møte med familien).
  • Telefon: 23025550

Samtykke til deling av informasjon: OUS har samtykke til å dele informasjon med førstelinjetjenesten. Samtykke til samarbeid innhentes også i førstelinjetjenesten.

Alle familier som følges på Overvektspoliklinikken får veiledning av klinisk ernæringsfysiolog (individuell eller gruppe) ved oppstart og 2-3 ganger i året. Se konkrete råd/mål i poliklinisk notat.

Helsesykepleier inviteres til å delta på kostholdsgruppe, se fane over.

På kostverktøyet (https://www.kostverktoyet.no/) finner du mye inspirasjon og fakta, søk f.eks.bildebank, kostplaner, endringstrappen, samtaleverktøy med kostråd, oppskrifter.

Generelt om kosthold (Helsenorge): https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kosthold-for-barn-og-unge/?gclid=EAIaIQobChMIpvuqioHQgwMVYVqRBR10PgLREAAYASAAEgKuk_D_BwE

Det gis generelle råd om å være fysisk aktiv daglig på poliklinikken, men poliklinikken mangler oversikt over lokale tilbud. Helsesykepleier bør hjelpe familien med å finne både aktivitet som familien/ungdommen kan gjøre daglig, men også gjerne en fast aktivitet som barnet kan begynne på og trives med.

Alle familier får en vurderingssamtale hos psykolog i løpet av de første månedene, og det henvises BUP ved behov.

Generelt om overvekt/fedme hos barn

Dansk film om samfunnets ansvar, Et Lettere Samfund - Mumsi - YouTube

Kostverktøyet, Start (kostverktoyet.no)

Overvekt hos barn og unge. Overvekt hos barn og unge - forstå, forebygge, behandle og fremme helse | ARK Bokhandel

Nasjonale retningslinjer. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigrO-f-a-EAxWxFxAIHZY7AWAQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.helsebiblioteket.no%2Finnhold%2Fnasjonal-faglig-retningslinje%2Fovervekt-og-fedme-hos-barn-og-unge&usg=AOvVaw2hzHhrYlgR7-oVOGPIguVz&opi=89978449 (Under revidering)

Fedme og overvekt hos barn og unge - Helsenorge

Nettros og spisfo

Bøker:

Fedme hos barn - intervensjoner og atferdsendringer i praksis | ARK Bokhandel

Bøker om å veie for mye, for helsepersonell og foreldre:

Vent på meg! Mathilde og Oliver veier for mye. Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak

Inni og utenpå. Mikkel og Julie veier for mye. Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak

Sist oppdatert 24.04.2024