Seksjon for barnenevrologi

Seksjon for barnenevrologi er en del av sykehusets barnenevrologiske tilbud med ansvar for utredning og behandling av sykdommer i hjerne, nerver og muskler. Denne virksomheten er sykehusbasert. Barn og foreldre kommer i kontakt med leger og sykepleiere på poliklinikken, dagposten og sengeposten.

Seksjonen har virksomhet både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Til seksjonens ansvarsområder ligger områdepasienter fra Oslo, regionspasienter fra Helse Sør-Øst og pasienter fra resten av landet med spesielle sjeldne diagnoser og problemstillinger.

Ni leger inkludert en professor og en utdanningstilling dekker dette fagfeltet i Oslo universitetssykehus.

Kontakt

Telefon

Telefontid: 10.00-14.00

Dagpost:

23 07 45 00
Telefontid: 10.00-14.00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Post 1: E2.2052

Dagpost/ poliklinikk: E1.1003

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.