Allergi og lungeseksjonen

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra hele landet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Bilde av helsepersonell og jente med bamse

Jente med bamse, Shutterstock 52824445

Seksjonens oppgaver inkluderer utredning og behandling av akutte og kroniske lunge- og allergisykdommer, i tillegg til omfattende forskning og opplæring av pasienter og deres pårørende.

Rikshospitalet

Barn og ungdom blir henvist til Rikshospitalet fra hele landet.

Her har seksjonen poliklinisk aktivitet og egen dagpost for utredning og behandling av barn med matvareallergier, lungesykdommer og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom.

Åpningstiden i poliklinikken er fra 08:00-15:30 og på dagposten fra 08.00-17:30.

Vi har også pasienter til bronkoskopi, virksomhet for barn/ungdom med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og oppfølging av regionale pasienter med primær ciliedysfunksjon.

Ullevål sykehus

Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for deler av Oslos befolkning.

Vi har poliklinisk aktivitet for utredning og behandling av barn med matvareallergier, lungesykdommer og atopisk eksem som ledd i allergisk sykdom. 

Det er virksomhet for barn/ungdom med langtids mekanisk ventilasjonsstøtte og ansvar for oppfølging av regionale pasienter med cystisk fibrose.

Åpningstiden i poliklinikken er fra 08:00-15:30.

Det arrangeres også astmaskole for foresatte til barn fra Oslo.

Vi har et tett samarbeid med "Norsk senter for cystisk fibrose" som også arbeider med primær ciliedyskinesi.

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo