En baby som holder et kosedyr

Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer

Barneavdeling for allergi og lungesykdommers oppgave er å levere spesialisthelsetjenester til barn og ungdom på en god og helhetlig måte.

Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer

Vi utreder og behandler barn og ungdom fra hele landet med akutte og kroniske lunge- og allergisykdommer. Avdelingen har klinisk aktivitet på tre lokasjoner: Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Geilomo barnesykehus. I tillegg til dette har avdelingen en aktiv forskningsgruppe.

Vi har poliklinikk og døgninnleggelser i sengeposter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, samt dagvirksomhet på Rikshospitalet.

Lege og sykepleier samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, klinisk sosionom og psykolog for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud. I tillegg utfører vi tilsyn i andre avdelinger og klinikker. 

Portrett av Iren Lindbak Matthews

Avdelingen ledes av Iren Lindbak Matthews, overlege, PhD

Les mer

Allergi og lungeseksjonen

Geilomo Seksjon for barne- og ungdomshabilitering

Praktisk informasjon for dere som skal ha et opphold ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer på Rikshospitalet

Forskning

  • ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) har som formål å redusere byrden av allergiske og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å initiere, gjennomføre og lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Studiene er designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av astma, allergiske sykdommer og andre lungesykdommer. ORAACLE har flere pågående forskningsprosjekter, deriblant PreventADALL, Take-away food allergy og NAPiC.
  • Forskningsgruppen er lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, mens datainnsamling foregår ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og ved Karolinska Institutet/Sjukhuset i Stockholm.

 

 

Forskningsgruppen ledes av Karin C. Lødrup Carlsen, overlege, professor, PhD
Les mer om ORAACLE

Les mer om PreventADALL

 

 

 

Kontakt

Telefon

Geilomo barnesykehus

32 09 50 00 / 32 09 50 19
Sentralbord

Rikshospitalet

23 07 27 24
Pasientkoordinator
Dagposten
Poliklinikken
Sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet: Inngang Kvinner-Barn
Poliklinikken: E1, 1 etg, nederst til venstre etter inngang 
Dagposten: E2, 2 etg, ta heis til andre etasje og gå til høyre mot E2

Ullevål sykehus: Barnesenteret, Bygg 9

Geilomo barnesykehus: Øyovegen 14, 3580 Geilo

Foto fra Gilomo

Geilomo barnesykehus

Øyovegen 14

3581 Geilo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.